เกี่ยวกับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์

30 พฤศจิกายน 2564

ID 84772

Kaspersky Security Cloud ให้คุณบันทึกสำเนาสำรองของคุณในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์บนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลผ่านบริการของ Drobbox ได้

การใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
  • สร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการพื้นที่จัดเก็บของมูลทางออนไลน์
  • เปิดใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์

คุณสามารถใช้บัญชีผู้ใช้ Dropbox บัญชีเดียวและชื่อเดียวกันหนึ่งบัญชีเพื่อสำรองข้อมูลจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มี Kaspersky Security Cloud ติดตั้งอยู่กับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์เพียงพื้นที่เดียว

ขนาดของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์ถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์ ซึ่งก็คือบริการของเว็บ Dropbox ดู เว็บไซต์ Dropbox สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงในการใช้งานบริการของเว็บ

เมื่อคัดลอกไฟล์ไปที่ Dropbox Kaspersky Security Cloud ไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่างตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กในชื่อไฟล์ และ/หรือชื่อพาธที่ไฟล์ ดังนั้น เมื่อพยายามที่จะสร้างสำเนาสำรองข้อมูลของไฟล์ที่มีชื่อ และ/หรือพาธที่ต่างกันเฉพาะตัวพิมพ์ Kaspersky Security Cloud จะสร้างสำเนาสำรองข้อมูลเพียงแค่หนึ่งฉบับ เพราะปัญหาเกิดขึ้นใน Dropbox

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง