วิธีขอรับการสนับสนุนทางเทคนิค

30 พฤศจิกายน 2564

ID 85903

ถ้าคุณไม่พบวิธีการแก้ปัญหาในข้อความช่วยเหลือของแอปพลิเคชันหรือแหล่งข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน ขอแนะนำให้คุณติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Kaspersky ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคจะตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้แอปพลิเคชัน

ก่อนติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค โปรดอ่านกฎในการให้บริการสนับสนุน

คุณสามารถติดต่อกับฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • ทางโทรศัพท์ วิธีนี้ช่วยให้คุณปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่พูดภาษารัสเซียของเราหรือฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคนานาชาติ
  • ส่งคำขอจาก My Kaspersky วิธีนี้ช่วยให้คุณติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของเราโดยใช้แบบฟอร์มแบบสอบถาม

ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคให้บริการเฉพาะผู้ใช้ซึ่งได้ซื้อการบอกรับเป็นสมาชิกแอปพลิเคชันแล้วเท่านั้น สำหรับผู้ใช้ในเวอร์ชันทดลองใช้จะไม่ได้รับบริการฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง