เกี่ยวกับเนื้อหาและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของไฟล์ข้อมูลบริการ

30 พฤศจิกายน 2564

ID 86654

ไฟล์การติดตามและไฟล์ดัมพ์ถูกจัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ในรูปแบบไม่เข้ารหัสเป็นระยะเวลาเจ็ดวันหลังจากปิดใช้งานการบันทึกข้อมูล ไฟล์การติดตามและไฟล์ดัมพ์จะถูกลบอย่างถาวรหลังจากเจ็ดวัน

ไฟล์การติดตามจะถูกเก็บในโฟลเดอร์ ProgramData\Kaspersky Lab

รูปแบบของชื่อไฟล์การติดตามเป็นดังต่อไปนี้: KAV<version number_dateXX.XX_timeXX.XX_pidXXX.><trace file type>.log

ไฟล์การติดตามอาจมีข้อมูลที่เป็นความลับ คุณสามารถดูเนื้อหาของไฟล์การติดตามโดยการเปิดในโปรแกรมแก้ไขข้อความ (เช่น โน้ตแพด)

ประสิทธิภาพไฟล์บันทึการติดตามสามารถดูได้โดยใช้ Windows Performance Analyzer ยูทิลิตี คุณสามารถดาวน์โหลดยูทิลิตีได้ทางเว็บไซต์ Microsoft

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง