เกี่ยวกับการทำความสะอาดข้อมูลที่ไม่ใช้งาน

30 พฤศจิกายน 2564

ID 89933

ระบบปฏิบัติการรวบรวมไฟล์ชั่วคราวหรือไฟล์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว ไฟล์เหล่านี้อาจกินพื้นที่ว่างในดิสก์มาก และอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบลดลง รวมถึงอาจถูกใช้ประโยชน์โดย Malware

ไฟล์ชั่วคราวถูกสร้างขึ้นในการเปิดแอปพลิเคชันหรือระบบปฏิบัติการ แต่ไฟล์ชั่วคราวบางส่วนยังคงไม่ถูกลบแม้ว่าคุณจะปิดแอปพลิเคชันหรือระบบปฏิบัติการแล้วก็ตาม Kaspersky Security Cloud มีตัวช่วยการล้างข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งาน

ตัวทำความสะอาดข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานสามารถตรวจจับและนำไฟล์เหล่านี้ออก:

  • ชื่อแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดจะถูกบันทึกที่บันทึกเหตุการณ์ระบบ
  • บันทึกเหตุการณ์ของแอปพลิเคชันต่างๆหรือโปรแกรมอรรถประโยชน์เพื่อการอัปเดต (เช่น Windows Updater)
  • บันทึกการเชื่อมต่อระบบ
  • ไฟล์ชั่วคราวของเบราเซอร์ (คุกกี้)
  • ไฟล์ชั่วคราวคงเหลือหลังการติดตั้ง / การนำแอปพลิเคชันออก
  • ไฟล์ในถังขยะ
  • ไฟล์ในโฟลเดอร์ชั่วคราว ซึ่งปริมาณเพิ่มขึ้นหลายกิกะไบต์

นอกเหนือจากการลบไฟล์ที่ไม่ใช้จากระบบ ตัวช่วยลบไฟล์จะลบไฟล์ซึ่งมีข้อมูลลับ (รหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้ แบบฟอร์มการลงทะเบียนข้อมูล) อย่างไรก็ตาม สำหรับการลบข้อมูลดังกล่าวโดยสมบูรณ์ ขอแนะนำให้คุณใช้ตัวช่วยทำความสะอาดข้อมูลส่วนตัว

ดูเพิ่ม:

การล้างข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งาน

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง