การป้องกันการติดตามเว็บไซต์

30 พฤศจิกายน 2564

ID 92436

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ Kaspersky Security Cloud ใช้ปกป้องคุณจากการติดตามกิจกรรมบนโลกออนไลน์ของคุณ

ในส่วนความช่วยเหลือนี้

เกี่ยวกับการเรียกดูส่วนตัว

การบล็อกการรวบรวมข้อมูล

การอนุญาตการรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ทั้งหมด

อนุญาตให้การรวบรวมข้อมูลเป็นข้อยกเว้น

การดูรายงานเกี่ยวกับความพยายามในการรวบรวมข้อมูล

การจัดการส่วนประกอบการเรียกดูส่วนตัวในเบราเซอร์

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง