ขั้นที่ 1. เลือกไฟล์

30 พฤศจิกายน 2564

ID 93342

ในขั้นตอนนี้ของตัวช่วย ให้เลือกชนิดของไฟล์หรือโฟลเดอร์เฉพาะซึ่งคุณต้องการจะสำรอง:

  • เลือกประเภทไฟล์ปัจจุบันประเภทใดประเภทหนึ่ง (ไฟล์จากเอกสารของฉันและโฟลเดอร์บนเดสก์ท็อป ภาพถ่ายและภาพ ภาพยนตร์และวิดีโอ ไฟล์เพลง) เพื่อใช้ในการกำหนดค่าแบบเร็ว เมื่อคุณยืนยันตัวเลือกนี้ ตัวช่วยจะนำคุณตรงไปยังขั้นที่ 4 “เลือกพื้นที่สำรองข้อมูล”

    Kaspersky Security Cloud ไม่สร้างสำเนาสำรองของไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ “เดสก์ท็อป” และ “เอกสารของฉัน” ในกรณีที่โฟลเดอร์เหล่านี้อยู่ในไดรฟ์เครือข่าย

  • เลือกตัวเลือก สร้างสำเนาสำรองของไฟล์จากโฟลเดอร์ที่ระบุ เพื่อระบุโฟลเดอร์ซึ่งคุณต้องการสร้างสำเนาสำรองด้วยตัวเอง

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง