ขั้นที่ 3. เลือกประเภทไฟล์ที่จะสำรองข้อมูล

30 พฤศจิกายน 2564

ID 93344

ถ้าคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย จำกัดการสำรองข้อมูลตามประเภทไฟล์ ในขั้นก่อนหน้าของตัวช่วยแล้ว ในขั้นนี้ของตัวช่วย คุณเพียงแค่เลือกช่องทำเครื่องหมายที่ตรงข้ามกับประเภทไฟล์ซึ่งคุณต้องการจะสำรองข้อมูล

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง