ขั้นที่ 5. การสร้างกำหนดการการสำรองข้อมูล

30 พฤศจิกายน 2564

ID 93346

เลือกทำหนึ่งในขั้นตอนของตัวช่วยดังต่อไปนี้:

 • กำหนดตารางงานสำรองข้อมูลในกรณีที่คุณต้องการให้งานสำรองข้อมูลทำงานโดยอัตโนมัติ
  1. ในรายการดรอปดาวน์ ทำการสำรองข้อมูล ให้เลือกช่วงเวลาเพื่อเรียกใช้งาน (ตัวอย่างเช่น ทุกวัน) และระบุงานที่ทำงานในช่อง เมื่อ
  2. ในส่วน บัญชีผู้ใช้ ระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีของคุณสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ข้อมูลของบัญชีผู้ใช้ของคุณจำเป็นต่อการเข้าถึงไฟล์ระหว่างการสำรองข้อมูล
  3. เลือก ทำการสำรองข้อมูลตามกำหนดเวลาเมื่อเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ถ้าถูกปิด ณ เวลาที่ระบุ ทำเครื่องหมายที่กล่องเครื่องหมายหากต้องการสำรองข้อมูลทันทีหลังจากรีสตาร์ทแอปพลิเคชัน ตัวอย่างเช่น การสำรองข้อมูลถูกกำหนดให้ดำเนินการทุกวันสุดสัปดาห์ ถ้าปิดคอมพิวเตอร์วันสุดสัปดาห์ การสำรองข้อมูลจะดำเนินการหลังจากเปิดคอมพิวเตอร์ในวันธรรมดา ถ้าไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย การสำรองข้อมูลจะดำเนินการตามที่กำหนดโดยไม่พยายามเรียกใช้การสำรองข้อมูลอีกครั้งหลังความพยายามล้มเหลว
 • ในรายการ ทำการสำรองข้อมูล ให้เลือกตัวเลือก ตามต้องการ ถ้าคุณต้องการจะเริ่มงานด้วยตัวเอง

เมื่อทำการสำรองข้อมูล โปรดทราบข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • หากคุณสร้างการสำรองข้อมูลที่กำหนดเวลาไว้ คุณต้องระบุข้อมูลของบัญชีผู้ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
 • หากคุณสร้างการสำรองข้อมูลตามความต้องการ คุณไม่ต้องระบุข้อมูลของบัญชีผู้ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
 • หากคุณเปลี่ยนการสำรองข้อมูลตามความต้องการเป็นการสำรองข้อมูลที่กำหนดเวลาไว้ คุณต้องระบุข้อมูลของบัญชีผู้ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง