ขั้นที่ 7. การตั้งค่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเวอร์ชันของไฟล์

30 พฤศจิกายน 2564

ID 93348

สามารถเลือกใช้ขั้นตอนนี้ได้ถ้าเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้การตั้งค่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขั้นสูง ที่ขั้นที่ 4 “เลือกพื้นที่สำรองข้อมูล”

กำหนดค่าการตั้งค่าพื้นที่จัดเก็บไฟล์:

  • เลือกช่องทำเครื่องหมาย จำกัดจำนวนเวอร์ชันของสำเนาสำรอง และในช่อง เวอร์ชันของสำเนาสำรองที่จะจัดเก็บ ให้ระบุจำนวนเวอร์ชันของสำเนาสำรองของไฟล์ที่จะจัดเก็บ.
  • เลือกช่องทำเครื่องหมาย จำกัดระยะเวลาของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับสำเนาสำรองเวอร์ชันต่างๆ และในช่อง เก็บเวอร์ชันเก่าของสำเนาสำรอง ให้ระบุจำนวนวันซึ่งแต่ละเวอร์ชันของไฟล์สำเนาสำรองควรจะถูกจัดเก็บ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง