ขั้นที่ 9. ตัวช่วยเสร็จสมบูรณ์

30 พฤศจิกายน 2564

ID 93350

หน้าต่างนี้จะแสดงกระบวนการจัดเตรียมพื้นที่สำรองข้อมูล กระบวนการกำหนดค่านี้อาจใช้เวลาสักครู่

เมื่อการกำหนดค่าเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก เสร็จสิ้น

งานสำรองข้อมูลถูกสร้างแล้ว งานสำรองข้อมูลที่คุณสร้างขึ้นปรากฏในหน้าต่าง การสำรองและคืนค่าข้อมูล

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง