การจัดการส่วนประกอบการเรียกดูส่วนตัวในเบราเซอร์

30 พฤศจิกายน 2564

ID 93503

คุณสามารถจัดการส่วนประกอบการเรียกดูส่วนตัวได้โดยตรงผ่านเบราเซอร์:

  • เปิดใช้ส่วนประกอบถ้าถูกปิดใช้อยู่
  • ดูสถิติของการตรวจพบความพยายามในการรวบรวมข้อมูล
  • ไปที่หน้าต่างการตั้งค่าการเรียกดูส่วนตัว
  • บล็อกหรืออนุญาตการรวบรวมข้อมูล

การจัดการส่วนประกอบการเรียกดูส่วนตัวในเบราเซอร์

คลิกปุ่ม Kaspersky Protection Kaspersky Protection บนแถบเครื่องมือของเบราเซอร์

เมนูที่เปิดขึ้นจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของส่วนประกอบและการควบคุมส่วนประกอบ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง