เนื้อหาของไฟล์การติดตาม ไฟล์ดัมพ์ และไฟล์การตั้งค่า

12 เมษายน 2566

ID 171494

หมายเหตุ: ทุกไฟล์ที่อธิบายในส่วนนี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ดูแลระบบของคอมพิวเตอร์ และเจ้าของบัญชีคอมพิวเตอร์ที่มี Kaspersky VPN ติดตั้งอยู่เท่านั้น

1. ไฟล์ติดตาม

ไฟล์ติดตามที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงานของ Kaspersky VPN ไฟล์ติดตามจะจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:~/Library/Group Containers/2Y8XE5CQ94.com.kaspersky.ksec/Library/Application Support/KSEC/Logs/

การติดตามมีอยู่ในไฟล์ต่อไปนี้:

 • ksec_agent_<timestamp>.log
 • ksec_app_<timestamp>.log
 • ksec_daemon_<timestamp>_pid_<PID>.log
 • ksec_networkextension_<timestamp>.log

ไฟล์ติดตามอาจประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

 • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการ (ID ของอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน ประเภทของอุปกรณ์ ที่อยู่ MAC ของอุปกรณ์เครือข่าย ประเภทของระบบปฏิบัติการณ์ เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้โหลด (URL คุณลักษณะ ขนาดไฟล์ ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการที่โหลดไฟล์)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่เปิดและโมดูลของแอปพลิเคชันนั้น
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของแอปพลิเคชันและโมดูลของแอปพลิเคชัน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและการใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้เชิงกราฟิกของแอปพลิเคชันของ Kaspersky ที่ติดตั้ง
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายและการตั้งค่าเครือข่าย: เลขที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ระยะไกลและคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้, เลขที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ DNS, ที่อยู่ MAC ของจุดเข้าถึง, ชื่อเครือข่าย, ความแรงของสัญญาณ, หมายเลขพอร์ตของพอร์ตที่ใช้เชื่อมต่อ, โปรโตคอลเครือข่าย, สถานะการเชื่อมต่อขณะสร้างไฟล์, ชื่อเสียงเครือข่าย, การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี – ชื่อผู้ใช้/แฮชรหัสผ่าน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Kaspersky
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Pango
 • ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทใบอนุญาตใช้งาน (ประเภทใบอนุญาตใช้งาน, ภูมิภาค)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับแพ็กเก็ตเครือข่ายที่รับส่งโดยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม
 • ข้อมูลเกี่ยวกับข้อความอีเมลและข้อความทันทีที่ส่งและรับ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับ My Kaspersky: ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของเว็บไซต์ และเนื้อหาของไฟล์คุกกี้
 • ข้อมูลประจำตัวสาธารณะของเซิร์ฟเวอร์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับระบบภาษา, ID ซอฟต์แวร์, การปรับแต่งซอฟต์แวร์, เวอร์ชันซอฟต์แวร์, ID ของการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่ซ้ำกัน, ID ของคอมพิวเตอร์ที่ไม่ซ้ำกัน

ไฟล์การติดตามมีเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ไขข้อบกพร่องในแอปพลิเคชัน Kaspersky ใช้ไฟล์การติดตามเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดในการดำเนินงานของ Kaspersky VPN

ตามค่าเริ่มต้น การสร้างไฟล์การติดตามจะถูกปิดใช้งาน คุณสามารถเปิดใช้งานการสร้างไฟล์ติดตามได้ในการตั้งค่าแอปพลิเคชัน

สามารถส่งไฟล์ติดตามไปให้ Kaspersky ด้วยตัวเองเท่านั้น Kaspersky VPN ไม่ส่งไฟล์การติดตามถึง Kaspersky โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเลือกวิธีส่งไฟล์การติดตามถึง Kaspersky ได้

ก่อนส่งไฟล์การติดตามให้ Kaspersky โปรดตรวจดูเนื้อหาในไฟล์

สำคัญ: ไฟล์การติดตามอาจมีข้อมูลส่วนตัวหรือละเอียดอ่อน เมื่อส่งไฟล์การติดตามถึง Kaspersky แสดงว่าคุณยินยอมมอบข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในไฟล์การติดตามที่คุณส่งถึง Kaspersky และคุณแสดงความยินยอมสำหรับวิธีการที่ใช้ส่งไฟล์

2. ไฟล์ดัมพ์

ไฟล์ดัมพ์ประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับหน่วยความจำที่ใช้งานของกระบวนการของแอปพลิเคชันตอนที่สร้างดัมพ์ขึ้นมา ไฟล์ดัมพ์อาจมีข้อมูลที่เป็นความลับ

ไฟล์ดัมพ์ถูกสร้างขึ้นโดยระบบปฏิบัติการ และถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ Apple โดยต้องได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น ก่อนจะส่งไฟล์ดัมพ์ โปรดทบทวนเนื้อหาในนั้น

3. ไฟล์เพิ่มเติม

นอกจากนี้ Kaspersky VPN ยังสร้างไฟล์การตั้งค่าเพิ่มเติมที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ไฟล์เหล่านี้อาจมีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของซอฟต์แวร์: การตั้งค่า, ฐานข้อมูลภายใน, ไฟล์การกำหนดค่า

ผู้เชี่ยวชาญของฝ่ายบริการลูกค้าอาจขอให้คุณมอบไฟล์เพิ่มเติม เพื่อย่นระยะเวลาประมวลผลสำหรับคำขอที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์ ผู้ใช้ส่งข้อมูลนี้ได้เองตามคำขอของผู้เชี่ยวชาญจากฝ่ายบริการลูกค้า

การส่งไฟล์การตั้งค่าเพิ่มเติมไปยังฝ่ายบริการลูกค้าแสดงว่าคุณยินยอมมอบข้อมูลทั้งหมดที่ไฟล์เหล่านี้มี และคุณยินยอมรับวิธีการที่ใช้ส่งไฟล์เหล่านี้ ก่อนจะส่งไฟล์เหล่านี้ โปรดทบทวนเนื้อหาในนั้น

ไฟล์เพิ่มเติมนี้อาจมีข้อมูลต่อไปนี้:

 • การตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ – ชื่อผู้ใช้และแฮชรหัสผ่าน
 • ข้อมูลประจำตัวสำหรับการเชื่อมต่อกับ My Kaspersky
 • ชื่อของเครือข่าย Wi-Fi ตามกฎการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยถูกกำหนดค่าแล้ว

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง