เกี่ยวกับการลงชื่อโดยไม่ระบุตัวตน

12 เมษายน 2566

ID 191236

หากคุณซื้อการบอกรับเป็นสมาชิกสำหรับ Kaspersky VPN เวอร์ชันไม่จำกัดจาก App Store ในขณะที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี My Kaspersky หรือเมื่อคุณไม่มีบัญชี My Kaspersky ระบบจะพิจารณาการบอกรับเป็นสมาชิกของคุณว่าเป็นแบบ "ไม่ระบุตัวตน" การบอกรับเป็นสมาชิกแบบไม่ระบุตัวตนจะผูกกับบัญชี App Store แต่ไม่ได้ผูกกับบัญชี My Kaspersky

คุณสามารถผูกการบอกรับเป็นสมาชิกแบบไม่ระบุตัวตนกับบัญชี My Kaspersky เมื่อใดก็ได้ หลังจากที่คุณ ลงชื่อเข้าใช้ My Kaspersky ในอุปกรณ์ที่มี Kaspersky VPN เวอร์ชันไม่จำกัด การบอกรับเป็นสมาชิกของคุณจะผูกกับบัญชี My Kaspersky โดยอัตโนมัติ กระบวนการนี้อาจใช้เวลาสักครู่ และเซสชัน VPN ที่ทำงานอยู่ในอุปกรณ์ของคุณอาจหยุดทำงาน หลังจากนั้น คุณสามารถใช้ My Kaspersky เพื่อจัดการการบอกรับเป็นสมาชิกได้ ทุกอุปกรณ์ที่ใช้การบอกรับเป็นสมาชิกนี้จะเชื่อมต่อกับบัญชี My Kaspersky ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถใช้บัญชี My Kaspersky ของคุณเพื่อใช้การบอกรับเป็นสมาชิกกับ Kaspersky VPN ในอุปกรณ์ใหม่ได้ (ถ้ายังไม่ถึงขีดจำกัดอุปกรณ์)

เมื่อคุณคืนค่าการบอกรับเป็นสมาชิกแบบไม่ระบุตัวตนจาก Kaspersky VPN ในขณะลงชื่อเข้าใช้บัญชี My Kaspersky การบอกรับเป็นสมาชิกจะผูกกับบัญชี My Kaspersky ของคุณด้วยเช่นกัน ทุกอุปกรณ์ที่ใช้การบอกรับเป็นสมาชิกนี้จะเชื่อมโยงกับการบอกรับเป็นสมาชิกนี้โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: หลังจากที่การบอกรับเป็นสมาชิกของคุณผูกเข้ากับบัญชี My Kaspersky คุณจำเป็นต้องยืนยันอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติทั้งหมดใน My Kaspersky

คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อการบอกรับเป็นสมาชิกจาก My Kaspersky ได้โดยการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ยกเลิกการเชื่อมต่อกับการลงชื่อแบบไม่ระบุตัวตนจากอุปกรณ์ของคุณ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง