ข้อมูลเกี่ยวกับรหัสของผู้พัฒนาภายนอก

2 ตุลาคม 2566

ID 37531

ข้อมูลเกี่ยวกับรหัสของผู้พัฒนาภายนอกจะบรรจุในไฟล์ legal_notices.txt ในโฟลเดอร์การติดตั้งแอปพลิเคชัน

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง