Management Console ใน Kaspersky Small Office Security

4 เมษายน 2566

ID 95214

Management Console คือบัญชีของคุณสำหรับจัดการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยให้กับคอมพิวเตอร์ในสำนักงานและอุปกรณ์มือถือของคุณ

ตัวอย่างเช่น จากบัญชีของคุณ คุณสามารถ:

ความช่วยเหลือนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Management Console และฟังก์ชันหลักต่างๆ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง