วิธีแสดงอุปกรณ์แบบไทล์หรือแบบรายการ

4 เมษายน 2566

ID 112999

ในการแสดงอุปกรณ์แบบไทล์ ให้ดำเนินการดังนี้

  1. ไปที่ส่วน อุปกรณ์
  2. คลิกที่ไอคอนไทล์ (มุมมองแบบไทล์) ที่ส่วนบนด้านขวาของหน้าต่าง

    ข้อมูลจะแสดงขึ้นในแบบไทล์

ในการแสดงอุปกรณ์แบบรายการ ให้ดำเนินการดังนี้

  1. ไปที่ส่วน อุปกรณ์
  2. คลิกที่ไอคอนลิสต์ (มุมมองแบบรายการ) ที่ส่วนบนด้านขวาของหน้าต่าง

    ข้อมูลจะแสดงขึ้นในแบบรายการ

    คุณสามารถซ่อนข้อมูลและการควบคุมบางรายการได้เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในขณะแสดงอุปกรณ์ในแบบรายการ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง