วิธีตัดการเชื่อมต่อแอปจากบัญชีของคุณ

4 เมษายน 2566

ID 123279

หากต้องการตัดการเชื่อมต่อแอปจากบัญชีของคุณ:

  1. ไปที่ส่วน อุปกรณ์
  2. คลิกบนอุปกรณ์ที่ต้องการ
  3. เปิดรายการดรอปดาวน์ แอปที่ติดตั้ง
  4. คลิกไอคอนถังขยะ (ลบ) ถัดจากแอปพลิเคชันที่ต้องการ

    ยืนยันการดำเนินการ ระบบจะยกเลิกการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันจากบัญชีของคุณ

คุณจะสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันที่ยกเลิกการเชื่อมต่อไปแล้วกับบัญชีของคุณอีกครั้งได้ ถ้ามีแอปพลิเคชันติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์เพียงหนึ่งแอปพลิเคชัน อุปกรณ์จะยกเลิกการเชื่อมต่อจากบัญชีของคุณไปด้วยเมื่อยกเลิกการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน

คุณจะไม่สามารถจัดการแอปพลิเคชันได้จากระยะไกลหลังจากที่ยกเลิกการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันจากบัญชีของคุณแล้ว การยกเลิกการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันจากบัญชีของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของแอปพลิเคชัน หากแอปพลิเคชันดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ Management Console สิทธิ์การใช้งานที่ซื้อสำหรับแอปพลิเคชันที่ยกเลิกการเชื่อมต่อจะยังคงใช้งานได้ตามข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง และข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานจะมีอยู่ในบัญชีของคุณ

ฟังก์ชันของแอปพลิเคชันที่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับบัญชีบน Management Console จะไม่สามารถใช้งานได้หลังจากยกเลิกการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง