วิธีส่งสิทธิ์การใช้งานของคุณไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

4 เมษายน 2566

ID 173437

ในการส่งสิทธิ์การใช้งานไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ให้ดำเนินการดังนี้

  1. ไปที่ส่วน สิทธิ์การใช้งาน
  2. คลิกสิทธิ์การใช้งานที่สนใจ
  3. คลิกปุ่มปกป้องอุปกรณ์อีกเครื่องและเลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
  4. คลิกปุ่มส่งสิทธิ์การใช้งาน
  5. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการส่งสิทธิ์การใช้งานไปให้
  6. คลิกปุ่ม ส่ง

การส่งสิทธิ์การใช้งานอาจไม่สามารถใช้ได้ โดยการส่งสิทธิ์การใช้งานนี้อาจใช้เวลานาน (สูงสุด 24 ชั่วโมง)

หากต้องการเปลี่ยนสิทธิ์การใช้งานในอุปกรณ์ของคุณเป็นสิทธิ์การใช้งานอื่น คุณอาจต้องเพิกถอนสิทธิ์การใช้งานเก่าออกจากอุปกรณ์ของคุณก่อน แล้วจึงส่งอันใหม่

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง