วิธีเปลี่ยนภาษาแสดงผล

4 เมษายน 2566

ID 179617

เมื่อคุณสร้างบัญชี ให้เลือกภูมิภาคและภาษาที่จะเชื่อมโยงเข้ากับบัญชีของคุณ ซึ่งจะเป็นภูมิภาคและภาษาเริ่มต้นของคุณ

คุณสมบัติบางประการของ Management Console จะเป็นแบบเฉพาะภูมิภาค คุณสามารถดูเว็บไซต์ในภาษาต่างๆ ได้ แต่ข้อมูลเฉพาะภูมิภาคอาจไม่แสดงในภาษาที่คุณต้องการ ข้อมูลเฉพาะภูมิภาคประกอบด้วยชื่อผลิตภัณฑ์ อีเมลสำหรับทำการตลาดและอีเมลอื่นๆ แพ็กเกจการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดจากบัญชี ความช่วยเหลือและแหล่งข้อมูลทางเว็บอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกัน บางส่วนบนเว็บไซต์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ และฝ่ายบริการลูกค้า ข้อมูลนี้อาจยังคงแสดงเป็นภาษาเริ่มต้นของคุณหรือเป็นภาษาอังกฤษ แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนภาษาแสดงผลในเว็บไซต์แล้วก็ตาม

หากต้องการเปลี่ยนภาษาแสดงผล

ให้คลิกลิงก์ที่มีชื่อภาษาที่ส่วนบนด้านขวาของหน้า และเลือกภาษาที่คุณต้องการ

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภูมิภาค โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง