ข้อมูลเกี่ยวกับ GDPR

4 เมษายน 2566

ID 192969

GDPR คืออะไร

GDPR คือกฎหมายในสหภาพยุโรปที่กำกับดูแลความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2018 โดยเข้ามาแทนที่คำสั่งว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล และมีผลบังคับใช้กับทุกธุรกิจที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรปและจัดการข้อมูลส่วนบุคคล หรือจัดการข้อมูลของบุคคลที่อยู่ในสหภาพยุโรป หลักการของ GDPR มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เรียบง่ายขึ้นและเป็นเอกภาพ รวมทั้งรับประกันว่าผู้คนจะมีสิทธิและเสรีภาพในการมอบข้อมูลของตน

ข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง

ภายใต้ GDPR ชื่อ ข้อมูลที่ตั้ง วันเกิด และข้อมูลติดต่อได้รับการจัดประเภทเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตาม GDPR ที่จริงแล้ว ข้อมูลใดๆ ที่เชื่อมโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในสหภาพยุโรปจะได้รับการจัดประเภทเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

ผลิตภัณฑ์มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ GDPR

ความเคารพและการปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นหนึ่งในหลักการพื้นฐานของเรา และเราประมวลเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ทำงานได้ตามคำมั่นสัญญาเท่านั้น นั่นจึงเป็นเหตุผลที่การปฏิบัติตาม GDPR ทำให้มีมาตรการเพิ่มเติมเพียงไม่กี่อย่าง เพื่อให้โซลูชันของเราเสนอการควบคุมแบบแยกส่วน โดยผู้ใช้จะสามารถควบคุมว่าข้อมูลใดที่จะมอบให้กับ Kaspersky ได้ผ่านข้อตกลงที่ยอมรับ

ผลิตภัณฑ์สำหรับยุโรปและประเทศอื่น ๆ แตกต่างกันหรือไม่

ผลิตภัณฑ์เดียวกันที่เสนอในยุโรปและประเทศอื่นไม่มีความแตกต่างกันในแง่ของการปกป้องที่ให้บริการ ผลิตภัณฑ์ Kaspersky ทั้งหมดทำงานภายในข้อตกลงที่ยอมรับสำหรับการใช้งาน สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เสนอในยุโรป โครงสร้างของข้อตกลงและการยินยอมที่เกี่ยวข้องอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเพื่อให้สอดคล้องกับ GDPR

ฉันควรทำอย่างไร ถ้าฉันอาศัยอยู่ในยุโรปและใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่แล้ว

เราพยายามแจ้งลูกค้าปัจจุบันในยุโรปทุกคนเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้าควรทำผ่านทุกช่องทางที่มี: อีเมล ข้อความในผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนแบบพุช และอื่น ๆ คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อรับผลิตภัณฑ์เวอร์ชันล่าสุดที่สอดคล้องกับ GDPR ได้เสมอ

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันเดินทางจากหรือไปยุโรป

ผลิตภัณฑ์ของคุณจะยังคงทำงานตามข้อตกลงที่ยอมรับ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง