วิธีเปิดใช้งานแอปของคุณผ่าน Management Console

4 เมษายน 2566

ID 228723

คุณสามารถเพิ่มรหัสเปิดใช้งานได้เองในบัญชีเพื่อซิงก์ข้อมูลสิทธิ์การใช้งานในอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อ

วิธีเปิดใช้งานแอปของคุณผ่าน Management Console

  1. เชื่อมต่อแอปของคุณกับบัญชี Management Console หากคุณยังไม่ได้ดำเนินการ
  2. ไปที่ส่วน สิทธิ์การใช้งาน บนคอนโซลการจัดการ
  3. ป้อนรหัสเปิดใช้งานของคุณในช่องรับรหัสเปิดใช้งานที่ส่วนล่างของหน้า
  4. คลิกปุ่ม เพิ่ม

หากใส่รหัสเรียบร้อยแล้ว แผงที่เกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้นในส่วน สิทธิ์การใช้งาน แอปของคุณที่เข้ากันได้กับใบอนุญาตใช้งาน และเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณจะถูกเปิดใช้งาน นอกจากนั้น ระบบจะดำเนินการตรวจสอบว่าสามารถส่งใบอนุญาตใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อของคุณได้เองหรือไม่ หากส่งได้ คุณจะสามารถเลือกอุปกรณ์และส่งสิทธิ์การใช้งานได้ทันที

รหัสเปิดใช้งานต้องถูกต้อง (สิทธิ์การใช้งานต้องไม่หมดอายุ) และต้องไม่ถูกห้าม บล็อก หรือเพิ่มไปแล้ว คุณสามารถเพิ่มรหัสสำหรับการเปิดใช้งานในบัญชี Management Console ของคุณได้ไม่เกิน 100 รหัส

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง