การจัดการสิทธิ์การใช้งาน

4 เมษายน 2566

ID 95218

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์การใช้งานสำหรับแอปพลิเคชัน Kaspersky บน Management Console

ในส่วนนี้

เกี่ยวกับผู้ดูแลสิทธิ์การใช้งาน

เกี่ยวกับระยะเวลาของสิทธิ์การใช้งานที่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

วิธีใช้สิทธิ์การใช้งานของคุณบนอุปกรณ์

วิธีส่งสิทธิ์การใช้งานของคุณไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง