วิธีดูสถานะความปลอดภัยของอุปกรณ์

4 เมษายน 2566

ID 95240

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะแสดงขึ้นในแผงอุปกรณ์ในส่วนอุปกรณ์ ในแผงอุปกรณ์ คุณจะเห็นรายการแอปพลิเคชัน Kaspersky ที่ติดตั้ง ตัวควบคุมสำหรับการจัดการระยะไกลและการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่ วันที่และเวลาที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ครั้งล่าสุด และข้อมูลสถานะความปลอดภัยของอุปกรณ์ ซึ่งล้วนแสดงในรูปแบบของไอคอนและคำอธิบายสั้นๆ

แผงอุปกรณ์จะใช้ไอคอนต่อไปนี้

ไอคอนสถานะความปลอดภัย

ไอคอน

ความหมาย

สถานะดี

อุปกรณ์ได้รับการป้องกัน ไม่พบภัยคุกคาม

สถานะมีปัญหา

ตรวจพบภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ โปรดดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยและวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้

สถานะร้ายแรง

ตรวจพบปัญหาด้านความปลอดภัย โปรดดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยและวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้

สถานะระหว่างดำเนินการ

กำลังสแกนอุปกรณ์ ฐานข้อมูลแอปพลิเคชันหรือข้อมูลสถานะความปลอดภัยอยู่ระหว่างการอัปเดต

สถานะกำหนดเวลาแล้ว

กำหนดเวลาสำหรับงานสแกนอุปกรณ์หรืองานอัปเดตฐานข้อมูลไว้แล้ว แอปพลิเคชันจะสแกนหรืออัปเดตฐานข้อมูลทันทีที่อุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

สถานะถูกตัดการเชื่อมต่อ

อุปกรณ์ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โปรดเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อปกป้องอุปกรณ์

สถานะไม่ทราบ

ไม่สามารถระบุสถานะความปลอดภัยของอุปกรณ์ได้ โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง

หากอุปกรณ์มีปัญหาด้านความปลอดภัยและมีวิธีแก้ไขปัญหานั้นๆ ระบบจะแสดงวิธีแก้ไขปัญหาขึ้นด้วย

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง