วิธียกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์จากบัญชีของคุณ

4 เมษายน 2566

ID 95350

คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์จากบัญชีบน Management Console ได้ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่คุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์อีกต่อไป นอกจากนั้น การยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์จะยกเลิกการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Kaspersky ต่างๆ ที่ติดตั้งไว้บนอุปกรณ์ด้วยเช่นกัน

คุณจะไม่สามารถจัดการแอปพลิเคชัน Kaspersky ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ได้จากระยะไกลหลังจากที่ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์จากบัญชีของคุณ การยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์จากบัญชีของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ หากแอปพลิเคชันดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ Management Console สิทธิ์การใช้งานสำหรับแอปพลิเคชันที่ยกเลิกการเชื่อมต่อจะยังคงมีผลอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานที่ซื้อไว้จะยังคงอยู่ในบัญชีของคุณ

ฟังก์ชันของแอปพลิเคชันที่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับบัญชีบน Management Console จะไม่สามารถใช้งานได้หลังจากยกเลิกการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์

ในการยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์จากบัญชีของคุณ ให้ดำเนินการดังนี้

  1. ไปที่ส่วน อุปกรณ์
  2. คลิกบนอุปกรณ์ที่ต้องการ
  3. คลิกลิงก์ ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์

    ข้อความยืนยันจะเปิดขึ้นมา

  4. ยืนยันการดำเนินการ

ระบบจะยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์จากบัญชีของคุณ โดยจะยกเลิกการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Kaspersky ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์จากบัญชีของคุณด้วยเช่นกัน

คุณจะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ยกเลิกการเชื่อมต่อไปแล้วกับบัญชีของคุณอีกครั้งได้

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง