ประกาศเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

4 เมษายน 2566

ID 97345

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและเครื่องหมายบริการเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

Google, Google Drive, Google Chrome, Google Play, Google Maps, YouTube และ Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

Linux เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Linus Torvalds ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Media, Windows Phone, Outlook, Internet Explorer, Microsoft Edge, Bing, Skype เป็นเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท Microsoft

Apple, iPad, iPhone, iTunes, MacBook, Mac, macOS, QuickTime, Safari, Finder, App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Cisco, Cisco Systems, IOS และ Flipshare เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco Systems, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ บางประเทศ

Mozilla, Firefox เป็นเครื่องหมายการค้าของ Mozilla Foundation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

JavaScript เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ

Amazon เป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc. หรือบริษัทในเครือ

Dropbox เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dropbox, Inc.

LinkedIn เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ LinkedIn Corporation และบริษัทในเครือในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

BitTorrent เป็นเครื่องหมายการค้าของ BitTorrent, Inc.

ABBYY Lingvo เป็นเครื่องหมายการค้าของ ABBYY Software, Ltd.

SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าของ SAMSUNG ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ

Digital River เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Digital River, Inc.

OpenVPN เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ OpenVPN, Inc.

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง