เกี่ยวกับข้อตกลงผู้ใช้งานปลายทาง

16 กันยายน 2562

ID 35505

ข้อตกลงผู้ใช้งานปลายทาง เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและ AO Kaspersky Lab ซึ่งจะกำหนดขอบเขตเงื่อนไขที่คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันได้

อ่านข้อกำหนดในข้อตกลงใบอนุญาตใช้งานอย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้แอปพลิเคชัน

คุณยอมรับข้อกำหนดในข้อตกลงใบอนุญาตใช้งานด้วยการยืนยันว่าคุณเห็นด้วยกับข้อตกลงใบอนุญาตใช้งานเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดในข้อตกลงใบอนุญาตใช้งาน คุณต้องยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชันและไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง