การทบทวนข้อตกลงผู้ใช้งานปลายทาง

16 กันยายน 2562

ID 43551

ขั้นตอนนี้ของตัวช่วยการตั้งค่าจะแสดงสำหรับบางภาษา เมื่อติดตั้ง Kaspersky Total Security จากแพคเกจการติดตั้งที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต

ในระหว่างขั้นตอนนี้ ตัวช่วยการตั้งค่าจะขอให้คุณตรวจดูข้อตกลงผู้ใช้งานปลายทางที่ทำไว้ระหว่างคุณกับ Kaspersky

โปรดอ่านข้อตกลงผู้ใช้งานปลายทางอย่างถี่ถ้วน ถ้าคุณตกลงตามเงื่อนไขทั้งหมดนี้ ให้คลิกปุ่ม ยอมรับ การติดตั้งแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วดำเนินการต่อ

ถ้าไม่ยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงผู้ใช้งานปลายทาง ก็จะไม่มีการติดตั้งแอปพลิเคชัน

หากคุณติดตั้งแอปพลิเคชันในสหภาพยุโรป คุณยังต้องยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้ติดตั้งต่อไปได้

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง