วิธีการป้องกันการเข้าถึงฟังก์ชันการจัดการ Kaspersky Total Security ด้วยรหัสผ่าน

16 กันยายน 2562

ID 70756

คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องอาจมีผู้ใช้ร่วมกันหลายคน ซึ่งแต่ละคนก็จะมีระดับประสบการณ์และการใช้คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน การเข้าใช้งาน Kaspersky Total Security และการตั้งค่าโดยไม่มีข้อจำกัดสำหรับผู้ใช้ที่แตกต่างกันอาจทำให้ระดับความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ลดลง

เพื่อจำกัดการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน คุณสามารถตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบและระบุว่าการดำเนินการใดที่จะต้องป้อนรหัสผ่านนี้:

 • การกำหนดค่าการตั้งค่าแอปพลิเคชัน
 • การออกจากแอปพลิเคชัน
 • การนำแอปพลิเคชันออก

การป้องกันการเข้าใช้งานด้วยรหัสผ่านเพื่อควบคุม Kaspersky Total Security:

 1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
 2. คลิกปุ่ม Settings 2019.png ที่ส่วนล่างของหน้าต่าง

  หน้าต่าง การตั้งค่า จะเปิดขึ้น

 3. ในบริเวณด้านซ้ายของหน้าต่าง เลือกส่วน ทั่วไป และคลิกที่ลิงก์ ตั้งค่าการป้องกันรหัสผ่าน เพื่อเปิดหน้าต่าง การป้องกันด้วยรหัสผ่าน
 4. ในหน้าต่างที่เปิดนั้นให้กรอกช่อง รหัสผ่านใหม่ และ ยืนยันรหัสผ่าน

  ข้อกำหนดของรหัสผ่าน:

  1. รหัสผ่านต้องมีอักขระอย่างน้อยแปดตัว
  2. รหัสผ่านต้องมีอย่างน้อยหนึ่งหลัก
  3. รหัสผ่านต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก
 5. ในกลุ่มของการตั้งค่า ขอบเขตรหัสผ่าน ให้ระบุการดำเนินการแอปพลิเคชันซึ่งคุณต้องการจำกัดการเข้าใช้งาน

ไม่สามารถกู้คืนรหัสผ่านที่ลืมได้ ถ้าลืมรหัสผ่าน ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อช่วยกู้การเข้าใช้งานการตั้งค่า Kaspersky Total Security

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง