เกี่ยวกับรหัสเปิดใช้งาน

16 กันยายน 2562

ID 71010

รหัสเปิดใช้งาน เป็นรหัสที่คุณได้รับตอนซื้อใบอนุญาตใช้งาน Kaspersky Total Security ต้องใช้รหัสนี้เพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน

รหัสเปิดใช้งานคือรหัสเฉพาะจัดเรียงกัน ประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษรละติน 20 หลักในรูปแบบ xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx

คุณจะได้รับรหัสเปิดใช้งานในทางใดทางหนึ่งดังต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณซื้อแอปพลิเคชันมาอย่างไร:

  • เมื่อคุณซื้อ Kaspersky Total Security เวอร์ชันที่เป็นกล่อง รหัสเปิดใช้งานก็จะมีในคู่มือหรือกล่องค้าปลีกที่บรรจุแผ่น CD สำหรับการติดตั้งโปรแกรม
  • เมื่อคุณซื้อ Kaspersky Total Security จากร้านค้าออนไลน์ รหัสเปิดใช้งานก็จะถูกส่งมาตามที่อยู่อีเมลที่คุณได้ระบุไว้ตอนสั่งซื้อ

ระยะเวลาใบอนุญาตใช้งานจะเริ่มนับถอยหลังจากวันที่เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน ถ้าคุณซื้อใบอนุญาตใช้งาน Kaspersky Total Security สำหรับอุปกรณ์หลายชิ้น ระยะเวลาใบอนุญาตใช้งานจะเริ่มนับถอยหลังจากเวลาที่เปิดใช้รหัสเปิดใช้งานครั้งแรก

ถ้าคุณทำรหัสเปิดใช้งานหายหรือลบโดยไม่ได้ตั้งใจหลังจากที่เปิดใช้งานแอปพลิเคชันแล้ว ให้ติดต่อ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Kaspersky เพื่อกู้คืนรหัสของคุณ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง