วิธีการส่งข้อมูลไฟล์

16 กันยายน 2562

ID 71115

เมื่อสร้างแล้ว ไฟล์การติดตามและรายงานสถานะระบบจะถูกส่งไปถึงผู้เชี่ยวชาญของฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Kaspersky

คุณต้องส่ง คำขอ หมายเลขเพื่ออัปโหลดไฟล์ถึงเซิร์ฟเวอร์ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค หมายเลขนี้สามารถเลือกใช้งานได้ใน My Kaspersky เมื่อคุณมีคำขอที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

การอัปโหลดไฟล์ข้อมูลถึงเซิร์ฟเวอร์ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค:

 1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
 2. คลิกปุ่ม ปุ่มสนับสนุน ที่ส่วนล่างของหน้าต่าง

  หน้าต่าง ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Kaspersky จะเปิดขึ้น

 3. คลิกลิงก์ เครื่องมือสนับสนุน เพื่อเปิดหน้าต่าง เครื่องมือสนับสนุน
 4. ในหน้าต่างที่เปิดอยู่ ให้คลิกที่ลิงก์ ส่งรายงานให้กับฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค เพื่อเปิดหน้าต่าง ส่งรายงาน
 5. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากข้อมูลที่คุณต้องการส่งถึงฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค
 6. ป้อนหมายเลขที่ฝ่ายสนับสนุนกำหนดให้คุณตามคำขอ
 7. คลิกปุ่ม ส่งรายงาน

ไฟล์ข้อมูลที่เลือกไว้จะถูกบีบอัดและส่งถึงเซิร์ฟเวอร์ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค

ถ้าคุณไม่สามารถส่งไฟล์ได้ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ไฟล์ข้อมูลนั้นสามารถเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณและส่งจากเว็บไซต์ My Kaspersky ภายหลังได้

การบันทึกไฟล์ข้อมูลลงในดิสก์:

 1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
 2. คลิกปุ่ม ปุ่มสนับสนุน ที่ส่วนล่างของหน้าต่าง

  หน้าต่าง ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Kaspersky จะเปิดขึ้น

 3. ในหน้าต่างที่เปิดอยู่ ให้คลิกที่ลิงก์ เครื่องมือสนับสนุน เพื่อเปิดหน้าต่าง เครื่องมือสนับสนุน
 4. ในหน้าต่างที่เปิดอยู่ ให้คลิกที่ลิงก์ ส่งรายงานให้กับฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค เพื่อเปิดหน้าต่าง ส่งรายงาน
 5. เลือกประเภทของข้อมูลที่จะบันทึกลงดิสก์:
  • ข้อมูลระบบปฏิบัติการ เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของคุณลงในดิสก์
  • ข้อมูลที่ได้รับสำหรับการวิเคราะห์ เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อบันทึกไฟล์ติดตามแอปพลิเคชันลงในดิสก์ คลิกลิงก์ <จำนวนไฟล์>, <ปริมาณข้อมูล> เพื่อเปิดหน้าต่าง ข้อมูลที่ได้รับสำหรับการวิเคราะห์ เลือกช่องทำเครื่องหมายที่อยู่ตรงข้ามกับไฟล์ติดตามที่คุณต้องการบันทึก
 6. คลิกลิงก์ บันทึกรายงานไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อเปิดหน้าต่างสำหรับการบันทึกไฟล์ข้อมูลลงในไฟล์เก็บถาวร
 7. ระบุชื่อไฟล์เก็บถาวรและยืนยันการบันทึก

ไฟล์เก็บถาวรที่สร้างแล้วสามารถส่งถึงฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคจากเว็บไซต์ My Kaspersky ได้

 

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง