วิธีการต่ออายุใบอนุญาตใช้งาน

16 กันยายน 2562

ID 84321

คุณสามารถต่อใบอนุญาตใช้งานได้ ในการดำเนินการดังกล่าว คุณสามารถระบุรหัสติดตั้งโปรแกรมใหม่โดยไม่ต้องรอให้ใบอนุญาตใช้งานปัจจุบันหมดอายุ เมื่อใบอนุญาตใช้งานปัจจุบันหมดอายุ Kaspersky Total Security จะเปิดใข้งานโดยอัตโนมัติด้วยรหัสเปิดใช้งานที่เพิ่มขึ้น

การระบุรหัสเปิดใช้งานเพิ่มเติมสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตใช้งานอัตโนมัติ:

  1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
  2. ที่ส่วนล่างของหน้าต่างหลัก ให้คลิกลิงก์ ใบอนุญาตใช้งาน: เหลือ N วัน เพื่อเปิดหน้าต่าง การอนุญาตใช้งาน
  3. ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ในส่วน รหัสติดตั้งโปรแกรมใหม่ ให้คลิกปุ่ม ป้อนรหัสติดตั้งโปรแกรม
  4. ป้อนรหัสเปิดใช้งานในช่องที่ตรงกันและคลิกปุ่มเพิ่ม

    Kaspersky Total Security จะส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์การติดตั้งของ Kaspersky เพื่อตรวจสอบ หลังจากใบอนุญาตใช้งานหมดอายุ เซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานจะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งระหว่างการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรกด้วยรหัสติดตั้งโปรแกรมใหม่

  5. คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น

รหัสติดตั้งโปรแกรมใหม่จะแสดงในหน้าต่าง การอนุญาตใช้งาน

แอปพลิเคชันจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติด้วยรหัสติดตั้งโปรแกรมใหม่เมื่อใบอนุญาตใช้งานหมดอายุ คุณสามารถเปิดใช้งานแอปพลิเคชันด้วยตนเองด้วยรหัสติดตั้งโปรแกรมใหม่เช่นกัน โดยคลิกปุ่ม เปิดใช้งานทันที สามารถเลือกใช้งานปุ่มนี้ได้ถ้าแอปพลิเคชันยังไม่ได้เปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ ไม่สามารถเลือกใช้งานปุ่มนี้ได้ก่อนใบอนุญาตใช้งานหมดอายุ

ถ้ารหัสติดตั้งโปรแกรมใหม่ที่คุณระบุถูกใช้ไปแล้วบนคอมพิวเตอร์นี้หรือคอมพิวเตอร์อื่น วันที่เปิดใช้งานที่ใช้สำหรับต่ออายุใบอนุญาตใช้งานคือวันที่แอปพลิเคชันเริ่มเปิดใช้ครั้งแรกด้วยรหัสนี้

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง