เกี่ยวกับการจัดการระยะไกลของการป้องกันคอมพิวเตอร์

16 กันยายน 2562

ID 85310

ถ้าคอมพิวเตอร์มี Kaspersky Total Security ติดตั้งอยู่ และเชื่อมต่อกับ My Kaspersky คุณสามารถจัดการการป้องกันคอมพิวเตอร์นั้นจากระยะไกลได้

วิธีการจัดการการป้องกันคอมพิวเตอร์จากระยะไกล ให้ลงชื่อเข้าใช้ My Kaspersky ด้วย บัญชี ของคุณและไปยังส่วน อุปกรณ์

ในส่วน อุปกรณ์ คุณสามารถ:

  • ดูรายการปัญหาระบบความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์และแก้ปัญหาจากระยะไกล
  • สแกนคอมพิวเตอร์เพื่อหาไวรัสและภัยคุกคามอื่นๆ
  • การอัปเดตฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันโมดูล
  • กำหนดค่าองค์ประกอบของ Kaspersky Total Security

ถ้าการสแกนคอมพิวเตอร์เริ่มจาก My Kaspersky, Kaspersky Total Security จะดำเนินการกับออบเจ็กต์ที่ถูกตรวจพบอัตโนมัติโดยคุณไม่ต้องลงมือ เมื่อตรวจจับไวรัสหรือภัยคุกคามอื่น ๆ ได้ Kaspersky Total Security จะพยายามฆ่าเชื้อโดยไม่เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ ถ้าไม่สามารถฆ่าเชื้อโดยไม่รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ได้ รายการปัญหาระบบความปลอดภัยใน My Kaspersky จะแสดงข้อความว่าคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องรีสตาร์ทเพื่อการฆ่าเชื้อ

ถ้ารายการของออบเจ็กต์ที่ตรวจพบใน My Kaspersky มีมากกว่า 10 รายการ ออบเจ็กต์เหล่านั้นจะถูกจัดเป็นกลุ่ม ในกรณีนี้ ออบเจ็กต์ที่ตรวจพบสามารถถูกดำเนินการผ่าน My Kaspersky ก็ต่อเมื่อไม่สามารถตรวจสอบออบเจ็กต์แต่ละอันแยกจากกันได้ การดูออบเจ็กต์แยกเป็นอัน ๆ ในกรณีนี้ ขอแนะนำให้คุณใช้อินเทอร์เฟสของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์

ดูเพิ่ม:

วิธีการไปที่การจัดการระยะไกลของการป้องกันคอมพิวเตอร์

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง