วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าตัวจัดการแอปพลิเคชัน

16 กันยายน 2562

ID 95482

การเปลี่ยนการตั้งค่าตัวจัดการแอปพลิเคชัน:

 1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
 2. คลิกปุ่ม Settings 2019.png ที่ส่วนล่างของหน้าต่าง

  หน้าต่าง การตั้งค่า จะเปิดขึ้น

 3. ในส่วนซ้ายของหน้าต่าง การตั้งค่า ให้เลือกส่วน การป้องกัน
 4. คลิกลิงก์ ตัวจัดการแอปพลิเคชัน เพื่อเปิดหน้าต่าง การตั้งค่าตัวจัดการแอปพลิเคชัน
 5. เปิดปุ่มสลับ ตัวจัดการแอปพลิเคชัน เพื่อเปลี่ยนแปลงและเปิดใช้ส่วนประกอบการป้องกันตัวจัดการแอปพลิเคชัน
 6. ในกลุ่ม ตัวช่วยในการติดตั้ง ของการตั้งค่า ให้เลือก ในระหว่างการติดตั้งแอปพลิเคชัน ระบบจะล้างช่องทำเครื่องหมายสำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ ช่องทำเครื่องหมาย การแจ้งเตือนเกี่ยวกับความพยายามติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อบล็อกการติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมระหว่างการติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่ ถ้ามีการดำเนินการที่ไม่ต้องการถูกป้องกันในระหว่างการติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่ Kaspersky Total Security จะแจ้งให้คุณทราบ

  ถ้าไม่เลือก ระหว่างการติดตั้งแอปพลิเคชัน ล้างช่องทำเครื่องหมายสำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ หลังจากคุณเริ่มการติดตั้งแอปพลิเคชัน ตัวช่วยในการติดตั้งจะดำเนินการต่อเนื่องไปยังระยะเวลาการติดตั้งในปัจจุบัน ช่องทำเครื่องหมายตรงข้ามกับแอปพลิเคชันที่เสนอเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมนั้นถูกล้างแล้ว และแอปพลิเคชันเพิ่มเติมดังกล่าวไม่ได้รับการติดตั้ง ความสามารถในการทำงานนี้จะถูกปิดใช้ระหว่างการติดตั้งครั้งถัดไป จะมีการติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติมพร้อมกับแอปพลิเคชันหลัก

 7. เลือกช่องทำเครื่องหมาย ห้ามแสดงขั้นตอนการติดตั้งที่อาจมีการโฆษณาและข้อเสนอในการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อบล็อกการแสดงขั้นตอนการติดตั้งที่ประกอบด้วยโฆษณาระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ในคอมพิวเตอร์ ถ้าขั้นตอนการติดตั้งดังกล่าวถูกนำออก Kaspersky Total Security จะแจ้งให้คุณทราบ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง