การเปลี่ยนเป็น Kaspersky Free จากใบอนุญาตใช้งาน Kaspersky Total Security หมดอายุ

1 เมษายน 2564

ID 155354

เมื่อใบอนุญาตใช้งาน Kaspersky Total Security หมดอายุ คุณสามารถซื้อใบอนุญาตใช้งานใหม่และใช้คุณสมบัติทั้งหมดของแอปพลิเคชันต่อไป แอปพลิเคชันอาจให้คุณเปลี่ยนเป็น Kaspersky Free เพื่อรับการป้องกันที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ของคุณต่อไป

หากคุณไม่ได้ใช้คลังข้อมูลหรือสำเนาการสำรองข้อมูลขณะที่ใบอนุญาตใช้งานถูกใช้งานอยู่ การเปลี่ยนเป็น Kaspersky Free จะดำเนินการโดยอัตโนมัติ หลังจากการเปลี่ยน แอปพลิเคชันจะแจ้งให้คุณทราบ และให้คุณต่ออายุใบอนุญาตใช้งาน หรือใช้การปกป้องเวอร์ชันฟรีต่อไป

หากคุณใช้คลังข้อมูลและ / หรือสำเนาสำรองในขณะที่ใบอนุญาตใช้งานถูกใช้งานอยู่ แอปพลิเคชันจะแจ้งเกี่ยวกับการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากใบอนุญาตหมดอายุ

ในการต่ออายุใบอนุญาตใช้งานหรือเปลี่ยนเป็น Kaspersky Free ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

 • หากคุณต้องการต่ออายุใบอนุญาตใช้งานและใช้คุณสมบัติทั้งหมดของ Kaspersky Total Security ต่อไป ให้คลิกปุ่ม ต่ออายุใบอนุญาตใช้งาน

  การคลิกปุ่มนี้จะพาคุณไปยังร้านค้า

 • หากคุณไม่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตใช้งาน ให้คลิกปุ่ม ภายหลัง

  หากคุณคลิกปุ่มนี้ แอปพลิเคชันจะตรวจสอบว่ามีใบอนุญาตใช้งานอื่นหรือไม่ หากแอปพลิเคชันตรวจไม่พบใบอนุญาตใช้งานอื่น คุณจะได้รับแจ้งให้เปลี่ยนเป็น Kaspersky Free

เริ่มการย้ายข้อมูลไปที่ Kaspersky Free

ในขั้นตอนนี้ ตัวช่วยการย้ายข้อมูลจะเสนอให้คุณเปลี่ยนเป็น Kaspersky Free และรับการป้องกันที่สำคัญสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณต่อไป

ในการเปลี่ยนเป็น Kaspersky Free ให้คลิกปุ่ม เปลี่ยนเป็น Kaspersky Free

ยืนยันการย้ายข้อมูลไปที่ Kaspersky Free

ในขั้นตอนนี้ ตัวช่วยการย้ายข้อมูลจะเสนอให้คุณยืนยันหรือปฏิเสธการเปลี่ยนเป็น Kaspersky Free

หากคุณใช้คลังข้อมูลและ / หรือสำเนาสำรองในขณะที่ใบอนุญาตใช้งานถูกใช้งานอยู่ แอปพลิเคชันจะแจ้งเกี่ยวกับการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวหลังจากการเปลี่ยนเป็น Kaspersky Free ในการเข้าถึงไฟล์ที่จัดเก็บในคลังข้อมูลต่อไป ให้ย้ายไฟล์ไปยังตำแหน่งอื่นก่อนดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนเป็น Kaspersky Free ในการคืนค่าข้อมูลของคุณจากสำเนาสำรอง คุณสามารถใช้ Kaspersky Restore Utility

ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

 • ในการยืนยันการเปลี่ยน ให้คลิกปุ่ม เปลี่ยน

  ตัวช่วยการย้ายข้อมูลจะดำเนินการไปยังขั้นตอนต่อไป

 • ในการปฏิเสธการเปลี่ยน ให้คลิกปุ่ม ยกเลิก

  ตัวช่วยการย้ายข้อมูลจะออกจากการทำงาน

ค้นหาซอฟต์แวร์ที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้

ในขั้นตอนนี้ ตัวช่วยการย้ายข้อมูลจะตรวจสอบว่ามีแอปพลิเคชันใดที่ไม่เข้ากันกับ Kaspersky Free ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ หากไม่มีแอปพลิเคชันที่ไม่เข้ากัน ตัวช่วยการย้ายข้อมูลจะดำเนินการไปยังขั้นตอนต่อไปโดยอัตโนมัติ หากคุณปิดหน้าต่างตัวช่วยการย้ายข้อมูลที่ขั้นตอนนี้ การค้นหาซอฟต์แวร์ที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้จะดำเนินการต่อเบื้องหลัง

หากมีแอปพลิเคชันที่ไม่เข้ากัน ตัวช่วยการย้ายข้อมูลจะแสดงแอปพลิเคชันเหล่านั้นในหน้าต่างและแจ้งให้คุณยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชันเหล่านั้น

หลังจากยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่เข้ากันแล้ว ตัวช่วยการย้ายข้อมูลจะดำเนินการไปยังขั้นตอนต่อไป

เสร็จสิ้นการย้ายข้อมูลไปยัง Kaspersky Free

ในขั้นตอนนี้ ตัวช่วยการย้ายข้อมูลจะแจ้งว่าการย้ายข้อมูลไปที่ Kaspersky Free เสร็จสิ้นแล้ว

ในการเริ่มใช้งาน Kaspersky Free ให้คลิกปุ่ม เรียกใช้

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง