การบันทึกรหัสติดตั้งโปรแกรม

1 เมษายน 2564

ID 187942

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสติดตั้งโปรแกรม Kaspersky Total Security ของคุณได้บันทึกไว้ใน My Kaspersky หากติดตั้ง Kaspersky Total Security ในคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง คุณจะต้องใช้รหัสติดตั้งโปรแกรม

หาก Kaspersky Total Security ไม่ได้เชื่อมต่อกับ My Kaspersky โปรแกรมช่วยเหลือจะแจ้งให้คุณลงชื่อเข้าใช้ My Kaspersky จากนั้นให้บันทึกรหัสติดตั้งโปรแกรมใน My Kaspersky

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง