วิธีการคืนค่าไฟล์ที่ถูกลบหรือได้รับการฆ่าเชื้อแล้วโดยแอปพลิเคชัน

1 เมษายน 2564

ID 70904

สำเนาสำรองข้อมูลของไฟล์ที่ถูกลบหรือชำระล้างโดย Kaspersky Total Security จะอยู่ในโฟลเดอร์เฉพาะในคอมพิวเตอร์ของคุณ มีชื่อว่า การกักกัน สำเนาสำรองข้อมูลของไฟล์ถูกจัดเก็บในรูปแบบพิเศษซึ่งไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถคืนค่าไฟล์ที่ถูกลบหรือชำระล้างด้วยแอปพลิเคชันจากสำเนาข้อมูลสำรองที่อยู่ในการกักกัน

เราแนะนำให้คุณหลีกเลี่ยงการคืนค่าไฟล์ที่ถูกลบหรือชำระล้าง เนื่องจากนั่นอาจเป็นต้นเหตุของภัยคุกคามต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ

Kaspersky Total Security จะไม่ฆ่าเชื้อแอป Windows Store ถ้าผลลัพธ์การสแกนระบุว่าแอปดังกล่าวเป็นอันตราย แอปนั้นจะถูกลบจากคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อแอป Windows Store ถูกลบ Kaspersky Total Security จะไม่สร้างสำเนาสำรองไว้ เมื่อต้องการคืนค่าออบเจ็กต์ดังกล่าว คุณต้องใช้เครื่องมือการคืนค่าที่มีในระบบปฏิบัติการ (สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดูเอกสารสำหรับระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ) หรืออัปเดตแอปผ่าน Windows Store

การคืนค่าไฟล์ที่ลบหรือไฟล์ที่ฆ่าเชื้อแล้วโดยแอปพลิเคชัน:

  1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
  2. คลิกปุ่มเครื่องมือเพิ่มเติม ที่ส่วนล่างของหน้าต่างหลักเพื่อเปิดหน้าต่างเครื่องมือ
  3. ในหน้าต่าง เครื่องมือ ไปที่ส่วน ความปลอดภัย
  4. ในส่วน ความปลอดภัย ให้คลิกที่ลิงก์ การกักกัน เพื่อเปิดหน้าต่าง การกักกัน
  5. ในหน้าต่าง การกักกัน ที่เปิด ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการจากรายการแล้วคลิกที่ปุ่ม คืนค่า

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง