เกี่ยวกับการเข้าใช้งานเว็บแคมของแอปพลิเคชัน

1 เมษายน 2564

ID 82474

ส่วนประกอบระบบป้องกันเว็บแคมได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องเว็บแคมต่อการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ถ้าระบบป้องกันเว็บแคมถูกเปิดใช้งานและเลือกช่องทำเครื่องหมาย บล็อกการเข้าใช้งานเว็บแคมจากแอปพลิเคชันทั้งหมด เอาไว้ Kaspersky Total Security จะบล็อกการเข้าถึงเว็บแคมสำหรับทุกแอปพลิเคชันและแจ้งคุณว่าการเข้าถึงดังกล่าวถูกบล็อก

ถ้าไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย บล็อกการเข้าใช้งานเว็บแคมจากแอปพลิเคชันทั้งหมด Kaspersky Total Security จะตรวจสอบการเข้าถึงของแอปพลิเคชันไปยังเว็บแคมขึ้นอยู่กับกลุ่มที่เชื่อถือได้ของแอปพลิเคชันที่ร้องขอการเข้าถึง Kaspersky Total Security จะบล็อกการเข้าใช้งานเว็บแคมสำหรับแอปพลิเคชันที่รวมอยู่ในกลุ่มข้อจำกัดขั้นสูงหรือกลุ่มไม่น่าเชื่อถือ

ในหน้าต่างการตั้งค่าระบบควบคุมแอปพลิเคชัน คุณสามารถ อนุญาตการเข้าใช้งานเว็บแคม สำหรับแอปพลิเคชันที่รวมอยู่ในกลุ่มข้อจำกัดขั้นสูงและกลุ่มไม่น่าเชื่อถือ ถ้าแอปพลิเคชันจากกลุ่มที่เชื่อถือได้ระดับจำกัดขั้นต่ำพยายามเชื่อมต่อกับเว็บแคม Kaspersky Total Security จะแสดงการแจ้งเตือนและให้คุณเลือกว่าจะให้แอปพลิเคชันดังกล่าวเข้าใช้งานเว็บแคมได้หรือไม่

ถ้าแอปพลิเคชันพยายามเข้าใช้งานเว็บแคมแต่ถูกปฏิเสธตามค่าเริ่มต้น Kaspersky Total Security จะแสดงการแจ้งเตือน การแจ้งเตือนจะแสดงข้อมูลว่าแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ (อย่างเช่น Skype) กำลังได้รับข้อมูลวิดีโอจากเว็บแคม ในรายการแบบเลื่อนลงในการแจ้งเตือน คุณสามารถบล็อกแอปพลิเคชันจากการเข้าใช้งานเว็บแคมหรือ กำหนดการตั้งค่าการเข้าถึงเว็บแคมโดยแอปพลิเคชัน การแจ้งเตือนนี้จะไม่แสดงถ้าแอปพลิเคชันกำลังทำงานในโหมดเต็มจอบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ในรายการแบบเลื่อนลงของการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อมูลวิดีโอที่แอปพลิเคชันได้รับ คุณสามารถเลือกซ่อนการแจ้งเตือน หรือ ดำเนินการกำหนดการตั้งค่าการแสดงผลการแจ้งเตือน

ตามค่าเริ่มต้น Kaspersky Total Security จะอนุญาตให้เว็บแคมเข้าใช้งานแอปพลิเคชันซึ่งต้องการการอนุญาตของคุณถ้า GUI ของแอปพลิเคชันกำลังโหลด ยกเลิกการโหลด หรือไม่ตอบสนอง และคุณไม่สามารถอนุญาตการเข้าใช้งานด้วยตัวเองได้

ฟังก์ชันการป้องกันการเข้าใช้เว็บแคมมีคุณลักษณะและข้อจำกัดดังต่อไปนี้:

  • แอปพลิเคชันควบคุมวิดีโอและภาพนิ่งที่ได้มาจากการประมวลผลข้อมูลเว็บแคม
  • แอปพลิเคชันควบคุมสัญญาณเสียงถ้าสัญญาณนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอสตรีมที่มาจากเว็บแคม
  • Kaspersky Total Security ควบคุมเพียงเว็บแคมที่เชื่อมต่อผ่าน USB หรือ IEEE1394 ซึ่งแสดงในตัวจัดการอุปกรณ์ Windows ว่าเป็นอุปกรณ์การสร้างภาพ

คลิก ลิงค์ นี้เพื่อดูรายการเว็บแคมที่ได้รับการสนับสนุน

การเปิดใช้การป้องกันการใช้งานเว็บแคมที่ไม่ได้รับอนุญาต ต้องเปิดใช้ส่วนประกอบระบบควบคุมแอปพลิเคชัน

ระบบป้องกันเว็บแคมมี ข้อจำกัดหากติดตั้งแอปพลิเคชันใน Microsoft Windows 10 Anniversary Update (RedStone 1)

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง