การคืนค่าข้อมูลจากสำเนาสำรอง

1 เมษายน 2564

ID 84525

การคืนค่าข้อมูลจากสำเนาการสำรองข้อมูล:

 1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
 2. คลิกปุ่ม การสำรองและคืนค่าข้อมูล
 3. ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:
  • คลิกปุ่ม คืนค่าไฟล์ ที่อยู่ตรงข้ามงานสำรองข้อมูลที่ต้องการ
  • คลิกปุ่ม จัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เพื่อเปิดหน้าต่าง และคลิกปุ่ม คืนค่าไฟล์ ที่อยู่ตรงข้ามพื้นที่สำรองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 4. ถ้าระบุรหัสผ่านไว้ตอนที่สร้างสำเนาการสำรองข้อมูล ให้ป้อนรหัสผ่านนี้ในหน้าต่าง ป้อนรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
 5. ในรายการแบบเลื่อนลง วันที่/เวลาที่สำรองข้อมูล ให้เลือกวันที่และเวลาที่สร้างสำเนาสำรอง
 6. ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากคุณต้องการเรียกคืนข้อมูล เลือกช่องทำเครื่องหมาย ข้อมูลทั้งหมด
  • หากคุณต้องการคืนค่าบางโฟลเดอร์เท่านั้น ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ
  • หากคุณต้องการคืนค่าบางไฟล์เท่านั้น ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากไฟล์ที่ต้องการในคอลัมน์ ชื่อ
 7. การคืนค่าเฉพาะประเภทของไฟล์ ให้เลือกประเภทของไฟล์เหล่านั้นในรายการเลือกแบบเลื่อนลง ประเภทไฟล์
 8. คลิกปุ่ม คืนค่าไฟล์ที่เลือกไว้

  หน้าต่าง คืนค่าไฟล์จากสำเนาสำรอง จะเปิด

 9. เลือกหนึ่งในสองตัวเลือกต่อไปนี้:
  • โฟลเดอร์ต้นฉบับ ถ้าเลือกตัวเลือกนี้ แอปพลิเคชันจะคืนค่าข้อมูลให้โฟลเดอร์ต้นฉบับ
  • โฟลเดอร์ที่ระบุ ถ้าเลือกตัวเลือกนี้ แอปพลิเคชันจะคืนค่าข้อมูลให้โฟลเดอร์ที่ระบุ คลิกปุ่ม เรียกดู พื่อเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคืนค่าข้อมูลให้
 10. ในรายการแบบเลื่อนลง ถ้าชื่อไฟล์ขัดแย้ง ให้เลือกว่าแอปพลิเคชันจะดำเนินอย่างไรเมื่อชื่อไฟล์ที่คืนค่ามาตรงกับชื่อไฟล์ที่มีอยู่แล้วในโฟลเดอร์ปลายทาง
  • สอบถามผู้ใช้ – เมื่อชื่อไฟล์ตรงกัน แอปพลิเคชันให้คุณเลือกหนึ่งในตัวเลือกดังต่อไปนี้: แทนที่ไฟล์ด้วยสำเนาสำรอง, บันทึกไฟล์ทั้งคู่, หรือไม่คืนค่าไฟล์
  • แทนที่ไฟล์ด้วยสำเนาสำรอง – Kaspersky Total Security จะลบไฟล์ที่มีอยู่และแทนที่ด้วยไฟล์ที่คืนค่าจากสำเนาสำรองข้อมูล
  • บันทึกไฟล์ทั้งคู่ – Kaspersky Total Security จะปล่อยไฟล์ที่มีอยู่ไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลงและบันทึกไฟล์ที่คืนค่าจากสำเนาสำรองข้อมูลในชื่อใหม่ในโฟลเดอร์เดียวกัน
  • อย่าคืนค่าไฟล์นี้ – Kaspersky Total Security จะปล่อยไฟล์ที่มีอยู่ไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลงและไม่คืนค่าไฟล์ที่มีชื่อตรงกันจากสำเนาสำรอง
 11. คลิกปุ่มคืนค่า

  ไฟล์ที่เลือกสำหรับการกู้คืนจะถูกคืนค่าจากสำเนาสำรองและบันทึกในโฟลเดอร์ที่ระบุ

ดูเพิ่ม:

วิธีการเริ่มงานการสำรองข้อมูล

การคืนค่าข้อมูลจากสำเนาการสำรองข้อมูลโดยใช้ Kaspersky Restore Utility

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง