วิธีการเปิดใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์

1 เมษายน 2564

ID 84526

การเปิดใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์:

 1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
 2. คลิกปุ่ม การสำรองและคืนค่าข้อมูล
 3. ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากยังไม่ได้สร้างการสำรองข้อมูล ให้คลิกปุ่ม เลือกไฟล์เพื่อสำรองข้อมูล
  • หากคุณมีการสำรองข้อมูลอยู่แล้ว ให้คลิกปุ่ม สร้างสำเนาสำรองของไฟล์อื่น

  ตัวช่วยการสร้างงานสำรองข้อมูล เริ่มทำงาน

 4. ในหน้าต่างการเลือกประเภทไฟล์ ให้เลือกหมวดหมู่ของข้อมูลหรือระบุไฟล์ที่คุณต้องการคืนค่าด้วยตัวเอง
 5. ในหน้าต่างการเลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ให้เลือกตัวเลือก การจัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์ และคลิกปุ่ม เปิดใช้งาน

  จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์

  การโต้ตอบเพื่อเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Dropbox จะเปิด

 6. ในหน้าต่างที่เปิด ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์ถ้าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ Dropbox
  • ถ้าคุณลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ Dropbox อยู่แล้ว ให้เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Dropbox ของคุณ
 7. การเปิดใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์ให้สมบูรณ์ ให้ยืนยันว่า Kaspersky Total Security ได้รับอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้ใช้ Dropbox ของคุณเพื่อการสำรองและคืนค่าข้อมูล Kaspersky Total Security วางสำเนาสำรองของข้อมูลที่บันทึกไว้ในอีกโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ในโฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูลแอปพลิเคชันใน Dropbox

  หลังการเปิดใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์เสร็จสิ้นแล้ว หน้าต่างการเลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจะเปิด หน้าต่างนี้มีตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์ให้เลือก สำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์ที่เปิดใช้งานแล้ว แอปพลิเคชันจะแสดงปริมาณพื้นที่ที่ใช้และปริมาณเนื้อที่ว่างที่สามารถเลือกใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลได้

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง