วิธีการเริ่มงานการสำรองข้อมูล

1 เมษายน 2564

ID 84965

การเริ่มงานสำรองข้อมูล:

  1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
  2. คลิกปุ่ม การสำรองและคืนค่าข้อมูล
  3. ในหน้าต่าง การสำรองและคืนค่าข้อมูล ที่เปิดขึ้น ให้เลือกการสำรองข้อมูล และคลิกปุ่ม เรียกใช้

งานสำรองข้อมูลเริ่มต้นแล้ว

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง