ขั้นที่ 2. เลือกโฟลเดอร์ที่จะสำรองข้อมูล

1 เมษายน 2564

ID 93343

ถ้าคุณเลือกตัวเลือก สร้างสำเนาสำรองของไฟล์จากโฟลเดอร์ที่ระบุ ในขั้นตอนก่อนหน้าของตัวช่วย ให้คลิกปุ่ม เพิ่มโฟลเดอร์ และเลือกโฟลเดอร์ในหน้าต่าง เลือกโฟลเดอร์เพื่อสำรองข้อมูล เพื่อเปิดโฟลเดอร์หรือลากโฟลเดอร์เข้ามาในหน้าต่างแอปพลิเคชัน

เลือกช่องทำเครื่องหมาย จำกัดการสำรองข้อมูลตามประเภทไฟล์ ถ้าคุณต้องการระบุหมวดหมู่ของไฟล์เพื่อสำรองข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ถูกเลือก

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง