วิธีเปิดหรือปิดองค์ประกอบการป้องกัน

28 มีนาคม 2567

ID 95349

คุณสามารถใช้เว็บไซต์ My Kaspersky เพื่อเปิดหรือปิดองค์ประกอบการป้องกันแอปพลิเคชันจากระยะไกลบนอุปกรณ์ที่ได้รับการจัดการได้

การปิดองค์ประกอบการป้องกันบางอย่างอาจลดความปลอดภัยของอุปกรณ์ลงได้ หากการปิดใช้งานองค์ประกอบการป้องกันอาจก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้ คุณต้องป้อนรหัสผ่านสำหรับบัญชีเพื่อยืนยันการดำเนินการ

เปิดหรือปิดการใช้งานองค์ประกอบการป้องกันของแอปพลิเคชันได้จากระยะไกลบนอุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกันโดย Kaspersky Total Security, Kaspersky Internet Security for Mac, Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security และ Kaspersky Security Cloud

ในการเปิดหรือปิดองค์ประกอบการป้องกัน ให้ดำเนินการดังนี้

  1. ไปที่ส่วน อุปกรณ์
  2. คลิกบนอุปกรณ์ที่ต้องการ
  3. เลือกแท็บองค์ประกอบ
  4. หากต้องการเปิดหรือปิดองค์ประกอบ ให้ใช้สวิตช์ในส่วนที่มีองค์ประกอบการป้องกัน
  5. ป้อนรหัสผ่านของบัญชีเพื่อยืนยันการดำเนินการ หากจำเป็น

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง