Ağ paketi kuralı oluşturma ve düzenleme

19 Aralık 2022

ID 123451

Ağ paketi kurallarını oluştururken bunların uygulamaların ağ kurallarından daha öncelikli olduğunu unutmayın.

Ağ paketi kuralı oluşturmak veya düzenlemek için:

 1. Uygulama Ayarları penceresini açın.
 2. Pencerenin sol kısmında, Virüse Karşı Koruma bölümünde, Güvenlik Duvarı’nı seçin.
 3. Ağ paketi kuralları düğmesine tıklayın.
 4. Güvenlik Duvarı penceresi, Ağ paketi kuralları sekmesini açar.

  Bu sekmede, Güvenlik Duvarı tarafından belirlenen varsayılan ağ paketi kurallarının listesi görüntülenir.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yeni bir ağ paketi kuralı oluşturmak için Ekle düğmesine tıklayın.
  • Bir ağ paketi kuralını düzenlemek için, ağ paketi kurallarının listesinde seçin ve Düzenle düğmesine tıklayın.

  Ağ kuralı penceresi açılır.

 6. Eylem açılır listesinde, bu ağ etkinliği tespit edildiğinde Güvenlik Duvarı tarafından gerçekleştirilecek eylemi seçin:
  • İzin ver
  • Engelle
  • Uygulama kurallarına göre.
 7. Ad alanında, ağ hizmeti adını aşağıdaki yollardan biriyle belirtin:
  • Ad alanının sağındaki network_service_pict simgesine tıklayın ve açılır listeden ağ hizmetinin adını seçin.

   Açılır listede, en sık kullanılan ağ bağlantılarını tanımlayan ağ hizmetleri yer alır.

  • Ağ hizmetinin adını Ad alanına elle girin.
 8. Veri aktarımı iletişim kuralını belirtin:
  1. İletişim kuralı onay kutusunu seçin.
  2. Açılır listeden, ağ etkinliğinin izleneceği iletişim kuralı türünü seçin.

   Güvenlik Duvarı; TCP, UDP, ICMP, ICMPv6, IGMP ve GRE iletişim kurallarını kullanan ağ bağlantılarını izler.

   Ad açılır listesinden bir ağ hizmeti seçerseniz, İletişim kuralı onay kutusu otomatik olarak seçilir ve onay kutusunun karşısındaki açılı listede seçilen ağ hizmetine denk gelen iletişim kuralı türü yer alır. Varsayılan olarak İletişim kuralı onay kutusu işaretli değildir.

 9. Yön açılır listesinde, izlenen ağ etkinliği yönünü seçin.

  Güvenlik Duvarı aşağıdaki yönlerde ağ bağlantılarını izler:

  • Gelen (paket).
  • Gelen.
  • Gelen/Giden
  • Giden (paket).
  • Giden.
 10. İletişim kuralı olarak ICMP veya ICMPv6 seçilirse, ICMP paket türünü ve kodunu belirtebilirsiniz:
  1. ICMP biçimi onay kutusunu işaretleyin ve açılır listede ICMP paket türünü seçin.
  2. ICMP kodu onay kutusunu işaretleyin ve açılır listede ICMP paket kodunu seçin.
 11. İletişim kuralı türü olarak TCP veya UDP seçilirse, arasındaki bağlantının izleneceği yerel ve uzak bilgisayarların virgülle ayrılmış bağlantı noktası numaralarını belirtebilirsiniz:
  1. Uzak bilgisayarın bağlantı noktalarını Uzak bağlantı noktaları alanına yazın.
  2. Yerel bilgisayarın bağlantı noktalarını Yerel bağlantı noktaları alanına yazın.
 12. Ağ bağdaştırıcıları tablosunda, ağ paketlerinin gönderileceği veya ağ paketlerini alabilecek ağ bağdaştırıcılarının ayarlarını belirtin. Bunun için Ekle, Düzenle ve Sil düğmelerini kullanın.
 13. Ağ paketlerinin denetimini yaşama süresine (TTL) göre sınırlamak isterseniz TTL onay kutusunu işaretleyin ve yanındaki alana, gelen ve/veya giden ağ paketlerinin yaşama süresi değerlerinin aralığını belirtin.

  Ağ kuralı, yaşama süresi belirtilen değeri aşmayan ağ paketlerinin aktarımını denetler.

  İstemiyorsanız TTL onay kutusunun işaretini kaldırın.

 14. Ağ paketlerini alabilecek ve/veya gönderebilecek uzak bilgisayarların ağ adreslerini belirtin. Bunun için Uzak adresler açılır listesindeki aşağıdaki değerlerden birini seçin:
  • Her adres. Ağ kuralı, herhangi bir IP adresine sahip uzak bilgisayarlar tarafından gönderilen ve/veya alınan ağ paketlerini denetler.
  • Alt ağ adresleri. Ağ kuralı, seçilen ağ türüyle ilişkilendirilen IP adreslerine sahip uzak bilgisayarlar tarafından gönderilen ve/veya alınan ağ paketlerini denetler: Güvenilir ağlar, Yerel ağlar veya Genel ağlar.
  • Listeden adresler. Ağ kuralı, aşağıdaki Ekle, Düzenle ve Sil düğmelerini kullanarak listede belirtilebilecek olan IP adreslerine sahip uzak bilgisayar tarafından gönderilen ve/veya alınan ağ paketlerini denetler.
 15. Kaspersky Endpoint Security’nin yüklü olduğu ve ağ paketlerini alabilecek ve/veya gönderebilecek bilgisayarların ağ adreslerini belirtin. Bunun için Yerel adresler açılır listesindeki aşağıdaki değerlerden birini seçin:
  • Her adres. Ağ kuralı, herhangi bir IP adresine sahip ve Kaspersky Endpoint Security’nin yüklü olduğu bilgisayarlar tarafından gönderilen ve/veya alınan ağ paketlerini denetler.
  • Listeden adresler. Ağ kuralı, aşağıdaki Ekle, Düzenle ve Sil düğmelerini kullanarak listede belirtilebilecek olan IP adreslerine sahip ve Kaspersky Endpoint Security’nin yüklü olduğu uzak bilgisayarlar tarafından gönderilen ve/veya alınan ağ paketlerini denetler.

  Bazen ağ paketleri ile çalışan uygulamalar için bir yerel adres alınamaz. Bu durumda, Yerel adresler ayar değeri gözardı edilir.

 16. Ağ kuralı eylemlerinin rapora yansımasını istiyorsanız Olayı kaydet onay kutusunu işaretleyin.
 17. Ağ kuralı penceresinde Tamam’a tıklayın.

  Yeni bir ağ kuralı oluşturursanız kural, Güvenlik Duvarı penceresinin Ağ paketi kuralları sekmesinde görüntülenir. Varsayılan olarak yeni ağ kuralı, ağ paketi kuralları tarafından listenin sonuna eklenir.

 18. Güvenlik Duvarı penceresinde Tamam’a tıklayın.
 19. Değişiklikleri kaydetmek için Kaydet düğmesine tıklayın.

Bu makaleyi faydalı buldunuz mu?
Neyi daha iyi yapabiliriz?
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz! Gelişmemize yardımcı oluyorsunuz.
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz! Gelişmemize yardımcı oluyorsunuz.