Sözlük

19 Aralık 2022

ID 90

Açık bırakıcılar

Sistem veya yazılım içindeki bir tür güvenlik açığını kullanan program kodu. Sömürü yazılımları genellikle kullanıcının bilgisi olmadan bilgisayara kötü amaçlı yazılım yüklemek için kullanılır.

Adres kara listesi

Kaspersky uygulaması tarafından mesajın içeriğinden bağımsız olarak gelen bütün mesajların engellendiği bir e-posta adresleri listesi.

Ağ Aracısı

Belirli bir ağ düğümünde (iş istasyonu veya sunucu) yüklü Yönetim Sunucusu ve Kaspersky uygulamaları arasındaki etkileşimi etkinleştiren bir Kaspersky Security Center bileşenidir. Bu bileşen Windows altında çalışan tüm Kaspersky uygulamaları için ortaktır. Ağ Aracısı’nın özel sürümleri, diğer işletim sistemlerinde çalışan uygulamalar için tasarlanmıştır.

Ağ Aracısı Bağlayıcısı

Uygulamayı Ağ Aracısına bağlayan uygulama işlevi. Ağ Aracısı, uygulamanın Kaspersky Security Center üzerinden uzaktan yönetilmesine olanak tanır.

Ağ hizmeti

Ağ etkinliğini tanımlayan parametreler kümesi. Bu ağ etkinliği için Güvenlik Duvarı çalışmasını düzenleyen bir ağ kuralı oluşturabilirsiniz.

Aktif anahtar

Uygulama tarafından kullanılmakta olan bir anahtar.

Anti-virüs veritabanları

Kaspersky’nin anti-virüs veritabanı sürüm tarihi itibarıyla bildiği bilgisayar güvenliği tehditleri hakkında bilgi içeren veritabanları. Anti-virüs veritabanı imzaları, taranan nesnelerdeki kötü amaçlı kodların algılanmasına yardımcı olur. Anti-virüs veritabanları Kaspersky uzmanları tarafından oluşturulur ve her saat güncellenir.

Arşiv

Bir veya daha fazla dosya tek bir sıkıştırılmış dosyaya paketlendi. Verileri paketlemek ve açmak için arşivleyici olarak adlandırılan özel bir uygulama gereklidir.

Bir web kaynağının adresinin normalleştirilmiş biçimi

Bir İnternet kaynağının normalleştirilmiş adres biçimi, normalleştirme yoluyla elde edilen bir İnternet kaynağı adresinin metinsel gösterimidir. Normalleştirme, belirli kurallara göre bir İnternet kaynağı adresinin metinsel gösterimi vasıtasıyla değişmesi işlemidir (örneğin, HTTP, kullanıcı adı, parola ve bağlantı noktasının İnternet kaynağı adresinin metin gösteriminin dışında tutulması; ayrıca, İnternet kaynağı adresinin büyük harflerden küçük harflere değiştirilmesi.)

Virüse karşı koruma bağlamında, İnternet kaynağı adreslerinin normalleştirme amacı fiziksel olarak eşitken söz diziminde farklı İnternet sitesi adreslerinin bir defadan fazla taranmasını engellemektir.

Örnek:

Bir adresin normalleştirilmemiş biçimi: www.Example.com\.

Bir adresin normalleştirilmiş biçimi: www.example.com.

 

Büyük olasılıkla virüslü dosya

Bilinen bir virüsün değiştirilmiş kodunu ya da bir virüse benzeyen ancak henüz Kaspersky’nın bilmediği bir kodu içeren bir dosyadır . Büyük olasılıkla virüslü dosyalar Sezgisel analiz tarafından algılanır.

Doğrulama Aracısı

Şifrelenmiş sabit sürücülere erişim sağlamak ve sistem sabit sürücüsü şifrelendikten sonra işletim sistemini yüklemek için kimlik doğrulama işlemini geçmenizi sağlayan bir arabirimdir.

Dosya maskesi

Joker karakterler kullanarak bir dosya adının ve uzantısının temsilidir.

Dosya maskeleri, joker karakterler de dahil olmak üzere dosya adlarında izin verilen tüm karakterleri içerebilir:

  • * – Herhangi bir sıfırı veya daha fazla karakteri değiştirir.
  • ? – Herhangi bir karakteri değiştirir.

Dosya adının ve uzantısının daima bir nokta ile ayrıldığına dikkat edin.

Dosyaları Karantinaya Taşıma.

Dosyaya erişimi engelleyerek ve dosyayı orijinal konumundan, virüs bulaşması tehdidini ortadan kaldırmak için şifrelenmiş biçimde tutulduğu Karantina klasörüne taşıyarak Büyük olasılıkla virüslü bir dosyayı işleme yöntemi.

E-dolandırıcılık

Genellikle finansal veriler olan gizli verileri çalmak amacıyla e-posta mesajlarının gönderildiği bir İnternet dolandırıcılığı türüdür.

E-dolandırıcılık web adreslerinin veritabanı

Kaspersky uzmanlarının e-dolandırıcılıkla ilgili olduğunu tespit ettiği web adreslerinin bir listesi. Veritabanı düzenli olarak güncellenir ve Kaspersky uygulama dağıtım kitinin bir parçasıdır.

Ek anahtar

Uygulamayı kullanma hakkını onaylayan ancak kullanımda olmayan bir anahtar.

Görev

Kaspersky uygulaması tarafından görev olarak gerçekleştirilen işlevler, örneğin: Gerçek Zamanlı Dosya Koruma, Tam Aygıt Tarama, Veritabanı Güncellemesi.

Görev Ayarları

Her görev türüne özgü uygulama ayarları.

Güncelleme

Kaspersky güncelleme sunucularından alınan dosyaları değiştirme veya yeni dosyalar (veritabanları veya uygulama modülleri) ekleme işlemi.

Güvenilir Platform Modülü

Güvenlikle ilgili (örneğin, şifreleme anahtarlarını saklamak için) basit işlevleri sağlamak için bir mikroçip geliştirilmiştir. Bir Güvenilir Platform Modülü genellikle bilgisayarın ana kartına yüklenmiştir ve donanım veri yolu aracılığıyla tüm diğer sistem bileşenleri ile etkileşim halindedir.

İmza Analizi

Kaspersky Endpoint Security veritabanlarını kullanan, bilinen tehditlerin ve ortadan kaldırma yöntemlerinin açıklamalarını içeren bir tehdit algılama teknolojisi. İmza analizi kullanan koruma, minimum seviyede kabul edilebilir bir güvenlik düzeyi sağlar. Kaspersky uzmanlarının önerdiği şekilde bu yöntem her zaman etkindir.

Karantina

Kaspersky Endpoint Security, büyük olasılıkla virüslü dosyaları bu klasöre yerleştirir. Karantinaya alınmış dosyalar şifrelenmiş biçimde depolanır.

Koruma kapsamı

Çalıştığında virüsten koruma tarafından sürekli olarak taranan nesneler. Farklı bileşenlerin koruma kapsamları farklı özelliklere sahiptir.

Lisans Sertifikası

Kaspersky’nin anahtar dosyası veya etkinleştirme kodu ile birlikte kullanıcıya aktardığı bir belge. Kullanıcıya verilen lisans hakkında bilgi içerir.

OLE nesnesi

Ekli bir dosya veya başka bir dosyaya katıştırılmış bir dosya. Kaspersky uygulamaları, OLE nesnelerinin virüs taramasına izin verir. Örneğin, Microsoft Office Excel tablosunu bir Microsoft Office Word dosyasına eklerseniz tablo bir OLE nesnesi olarak taranır.

Sertifika

Özel anahtar, anahtar sahibi ve anahtar kapsamı hakkında bilgi içeren ve genel anahtarın sahibine ait olduğunu onaylayan elektronik belge. Sertifika, sertifikayı düzenleyen sertifikalandırma merkezi tarafından imzalanmalıdır.

Sertifika konusu

Sertifikayla bağlantılı özel anahtarın sahibi. Bu bir kullanıcı, uygulama, herhangi bir sanal nesne, bilgisayar veya hizmet olabilir.

Sertifika veren

Sertifikayı düzenleyen sertifikalandırma merkezi.

Sezgisel Analiz

Bu teknoloji, Kaspersky uygulama veritabanlarının güncel sürümünü kullanarak tespit edilemeyen tehditleri tespit etmek için geliştirilmiştir. Bilinmeyen bir virüs veya bilinen bir virüsün yeni bir çeşidinin bulaşmış olabileceği dosyaları tespit eder.

Tarama kapsamı

Bir tarama görevi yürütülürken Kaspersky Endpoint Security tarafından taranan nesneler.

Taşınabilir Dosya Yöneticisi

Bu, bilgisayarda herhangi bir şifreleme işlevi bulunmadığında çıkarılabilir sürücüler üzerinde şifrelenmiş dosyalarla çalışmak için bir arabirim sağlayan bir uygulamadır.

Temizlik

Virüslü nesneleri, verileri tam ya da kısmen kurtarabilecek şekilde işleme yöntemi. Bütün virüslü nesneler temizlenemez.

Thumbprint sertifikası

Bir sertifika anahtarını belirlemek için kullanılan bilgiler. Thumbprint, anahtar değerine kriptografik karma kod işlevini uygulayarak oluşturulur.

Uygulama Ayarları

Uygulama performans ayarları, rapor ayarları ve yedekleme ayarları gibi her tür görevde ortak olan ve uygulamanın genel çalışmasını yöneten uygulama ayarları.

Uygulama modülleri

Uygulamanın temel işlevlerini gerçekleştiren, uygulamanın kurulum dosyasına dahil dosyalar. Uygulama tarafından gerçekleştirilen her görev türüne ayrı bir yürütülebilir modül karşılık gelir (Gerçek Zamanlı Koruma, İsteğe Bağlı Tarama ve Güncelleme). Ana uygulama penceresinden bilgisayarın tam bir taramasına başlarken, bu görevin modülünü başlatırsınız.

Virüs bulaşabilecek dosya

Yapısı veya biçimi nedeniyle saldırganlar tarafından kötü amaçlı kod saklamak ve yaymak için "taşıyıcı" olarak kullanılabilen bir dosyadır. Kural olarak bunlar .com, .exe ve .dll gibi dosya uzantılarına sahip yürütülebilir dosyalardır. Bu tür dosyalarda kötü amaçlı kodlarla saldırma riski oldukça yüksektir.

Virüslü dosya

Kötü amaçlı kod içeren bir dosya (dosya taranırken bilinen kötü amaçlı kodlar tespit edildi). Kaspersky bu tip dosyaları kullanmanızı önermez çünkü bilgisayarınıza virüs bulaştırabilirler.

Yama

Uygulamaya, uygulamanın çalışması sırasında keşfedilen hataları düzelten ya da güncellemeleri yükleyen küçük bir ek.

Yanlış alarm

Kaspersky uygulaması bir dosyanın imzası bir virüsünkine benzediği için virüslü olmayan bir dosyayı virüslü olarak rapor ettiğinde yanlış alarm oluşur.

Yedekleme

Temizlik veya silmeye çalışmadan önce oluşturulan dosyaların yedek kopyaları için özel bir depolama.

Yönetim grubu

Ortak fonksiyonları paylaşan bir aygıtlar kümesi ve bunlara yüklü olan bir Kaspersky uygulamalarının kümesi. Aygıtlar tek bir ünite olarak rahatça yönetilebilecek şekilde gruplanır. Bir grup diğer grupları içerebilir. Grupta yüklü her bir uygulama için grup ilkeleri ve grup görevleri oluşturulabilir.

Yönetim Sunucusu

Kaspersky Security Center’ın kurumsal bir ağda yüklenmiş bütün Kaspersky uygulamaları hakkında merkezi olarak bilgi depolayan bir bileşeni. Bu uygulamaları yönetmek için de kullanılabilir.

Zararlı web adreslerinin veritabanı

İçeriği tehlikeli görülebilecek web adreslerinin bir listesi. Liste, Kaspersky uzmanları tarafından oluşturulur. Düzenli olarak güncellenir ve Kaspersky uygulama dağıtım kitine dahildir.

Bu makaleyi faydalı buldunuz mu?
Neyi daha iyi yapabiliriz?
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz! Gelişmemize yardımcı oluyorsunuz.
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz! Gelişmemize yardımcı oluyorsunuz.