Kaspersky Endpoint Security 12 for Windows

İstisnalar

14 Şubat 2024

ID 178487

Güvenilir bölge, Kaspersky Endpoint Security’nin etkin olduğunda izlemediği nesnelerin ve uygulamaların sistem yöneticisi tarafından yapılandırılan listesidir.

Yönetici, işlenen nesnelerin özelliklerini ve bilgisayarda yüklü uygulamaları göz önünde bulundurarak güvenilir bölgeyi bağımsız olarak oluşturur. Kaspersky Endpoint Security belirli nesne ve uygulamalara erişimi engellediğinde nesne veya uygulamanın zararsız olup olmadığından emin değilseniz nesne ve uygulamaların güvenilir bölgeye eklenmesi gerekebilir. Bir yönetici, bir kullanıcının belirli bir bilgisayar için kendi yerel güvenilir bölgesini oluşturmasına da izin verebilir. Bu şekilde, kullanıcılar bir ilkedeki genel güvenilen bölgeye ek olarak kendi yerel istisnalar ve güvenilir uygulamalar listelerini oluşturabilir.

Tarama istisnaları

Tarama istisnası, Kaspersky Endpoint Security’nin belirli bir nesnede virüsleri ve diğer tehditleri taramaması için karşılanması gereken koşullar kümesidir.

Tarama istisnaları, saldırganlar tarafından bilgisayar veya kullanıcı verilerine zarar vermek amacıyla kullanılabilecek meşru yazılımın güvenli bir şekilde kullanılabilmesine imkan tanır. Kötü amaçlı işlevler içermese bile bu uygulamalar saldırganlar tarafından kullanılabilir. Suçlular tarafından bir kullanıcının bilgisayarına veya kişisel verilerine zarar vermek amacıyla kullanılabilecek yasal yazılımlarla ilgili ayrıntılar için lütfen Kaspersky IT Ansiklopedisi web sitesine bakın.

Bu uygulamalar, Kaspersky Endpoint Security tarafından engellenebilir. Uygulamaların engellenmesini önlemek için kullanılan uygulamaların tarama istisnalarını yapılandırabilirsiniz. Bunun için Kaspersky IT Ansiklopedisi’nde belirtilen adı veya ad maskesini güvenilir bölgeye ekleyin. Örneğin bilgisayarların uzaktan yönetimi için genellikle Radmin uygulamasını kullanırsınız. Kaspersky Endpoint Security bu etkinliği şüpheli olarak değerlendirir ve engelleyebilir. Uygulamanın engellenmesini önlemek için Kaspersky IT Ansiklopedisi’nde belirtilen ada veya ad maskesine sahip bir tarama istisnası oluşturun.

Bilgileri toplayan ve işlenmek üzere gönderen bir uygulama bilgisayarınızda yüklü ise Kaspersky Endpoint Security bu uygulamayı zararlı yazılım olarak sınıflandırabilir. Bunu önlemek amacıyla Kaspersky Endpoint Security’yi bu belgede açıklanan şekilde yapılandırarak uygulamayı taramadan istisna tutabilirsiniz.

Tarama istisnaları, sistem yöneticileri tarafından yapılandırılan uygulama bileşenlerini ve görevlerini izleyerek kullanılabilir.

Güvenilir uygulamaların listesi

Güvenilir uygulamaların listesi, dosya ve ağ etkinliği (kötü amaçlı etkinlik dahil) ve sistem kayıt defterine erişimi Kaspersky Endpoint Security tarafından izlenmeyen uygulamaların listesidir. Varsayılan olarak Kaspersky Endpoint Security, herhangi bir uygulama işlemi tarafından açılan, yürütülen veya kaydedilen nesneleri izler ve bunlar tarafından oluşturulan tüm uygulamaların ve ağ trafiğinin etkinliğini denetler. Bir uygulama güvenilir uygulamalar listesine eklendikten sonra, Kaspersky Endpoint Security uygulamanın etkinliğini izlemeyi durdurur.

Tarama istisnaları ve güvenilen uygulamalar arasındaki fark şudur: istisnalar için Kaspersky Endpoint Security'nin dosyaları taramaz, güvenilen uygulamalar için ise başlatılan işlemleri denetlemez. Güvenilir bir uygulama, tarama istisnalarına dahil olmayan bir klasörde zararlı bir dosya oluşturduğu takdirde, Kaspersky Endpoint Security dosyayı algılar ve tehdidi ortadan kaldırır. Klasör istisnalara eklenirse Kaspersky Endpoint Security bu dosyayı atlayacaktır.

Örneğin standart Microsoft Windows Not defteri uygulaması tarafından kullanılan nesnelerin güvenli olduğunu düşünüyorsanız yani bu uygulamaya güveniyorsanız Microsoft Windows Not Defteri’ni güvenilir uygulamaların listesine ekleyebilirsiniz, böylece bu uygulama tarafından kullanılan nesneler izlenmez. Bu, özellikle sunucu uygulamalarını kullanırken önemli olan bilgisayar performansını artıracaktır.

Ayrıca Kaspersky Endpoint Security tarafından şüpheli olarak sınıflandırılan belirli eylemler, bir dizi uygulamanın işlevleri bağlamında güvenli olabilir. Örneğin klavyeden yazılan metne erişim, otomatik klavye düzeni değiştiriciler (Punto Switcher gibi) için rutin bir işlemdir. Bu uygulamaların özelliklerini göz önünde bulundurmak ve etkinliklerini izleme kapsamı dışında tutmak için bu uygulamaları güvenilir uygulamalar listesine eklemenizi öneririz.

Güvenilir uygulamalar, Kaspersky Endpoint Security ve diğer uygulamalar arasındaki uyumluluk sorunlarını önlemeye yardımcı olur (örneğin, üçüncü taraf bir bilgisayarın ağ trafiğinin Kaspersky Endpoint Security ve başka bir anti-virüs uygulaması tarafından iki kez taranması sorunu).

Aynı zamanda güvenilir uygulamaların yürütülebilir dosyaları ve işleminde de virüsler ve diğer zararlı yazılımlar taranır. Bir uygulama, tarama istisnaları ile Kaspersky Endpoint Security taramasının tamamen dışında tutulabilir.

İstisna ayarları

Parametre

Açıklama

Tespit edilen nesne türleri

Kaspersky Endpoint Security, yapılandırılmış uygulama ayarlarından bağımsız olarak her zaman virüsleri, solucanları ve Truva atlarını tespit eder ve engeller. Bilgisayara çok büyük zarar verebilirler.

 • Virüs ve solucanlar
 • Truva atları (fidye yazılımı dahil);
 • Zararlı araçlar;
 • Reklam yazılımı
 • Otomatik çeviriciler
 • İzinsiz giriş yapan kişiler tarafından bilgisayarınıza veya kişisel verilerinize zarar vermek için kullanılabilecek diğer yazılımları tespit et;
 • Paketlemesi, kötü amaçlı kodu korumak için kullanılabilecek paketlenmiş nesneler;
 • Çoklu paketlenmiş nesneler.

İstisnalar

Bu tablo, tarama istisnaları hakkında bilgi içerir.

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak nesneleri taramaların dışında tutabilirsiniz:

 • Dosyanın veya klasörün yolunu belirtmek.
 • Nesne karmasını girmek.
 • Maskeler kullanarak:
  • \ ve / karakterleri (dosya ve klasör yollarında dosya ve klasörlerin ad sınırlayıcıları) hariç olmak üzere herhangi bir karakter kümesinin yerine geçen * (yıldız) karakteri. Örneğin, C:\*\*.txt maskesi, alt klasörler hariç C: sürücüsündeki klasörlerde bulunan TXT uzantılı tüm dosya yollarını içerir.
  • İki ardışık * karakteri, \ ve / karakterleri (dosya ve klasör yollarında dosya ve klasörlerin ad sınırlayıcıları) dahil olmak üzere dosya veya klasör adındaki (boş küme dahil) herhangi bir karakter kümesinin yerine geçer. Örneğin C:\Klasör\**\*.txt maskesi, Klasör adlı klasörün kendisi hariç olmak üzere tüm Klasör alt klasörlerinde bulunan TXT uzantılı tüm dosya yollarını içerir. Maske en az bir iç içe yerleştirme düzeyi içermelidir. C:\**\*.txt maskesi geçerli bir maske değildir.
  • \ ve / karakterleri (dosya ve klasör yollarında dosya ve klasörlerin ad sınırlayıcıları) hariç olmak üzere herhangi bir karakter kümesinin yerine geçen ? (soru işareti) karakteri. Örneğin C:\Folder\???.txt maskesi, Folder isimli klasörde yer alan ve hem TXT uzantısına hem de üç karaktere sahip olan tüm dosya yollarını içerir.

   Maskeleri bir dosya veya klasör yolunda herhangi bir yerde kullanabilirsiniz. Örneğin, tarama kapsamının bilgisayardaki tüm kullanıcı hesapları için İndirilenler klasörünü içermesini istiyorsanız, C:\Users\*\Downloads\ maskesini girin.

   Kaspersky Endpoint Security ortam değişkenlerini destekler

   Kaspersky Endpoint Security, Kaspersky Security Center konsolunda bir istisnalar listesi listesi oluştururken %userprofile% ortam değişkenini desteklemez. Girişi tüm kullanıcı hesaplarına uygulamak için * karakterini kullanabilirsiniz (örneğin, C:\Users\*\Documents\File.exe). Yeni bir ortam değişkeni eklediğinizde, uygulamayı yeniden başlatmanız gerekir.

 • Kaspersky Ansiklopedisinin sınıflandırmasına göre nesnenin adını girin (örneğin Email-Worm, Rootkit veya RemoteAdmin). Maskeleri ? karakteri (herhangi bir tek karakteri değiştirir) ve * karakteri ile (herhangi bir sayıda karakteri değiştirir) kullanabilirsiniz. Örneğin, Client* maskesi belirtilirse, uygulama Client-IRC, Client-P2P ve Client-SMTP nesnelerini taramaların dışında tutar.

Güvenilir uygulamalar

Bu tabloda, çalışması sırasında Kaspersky Endpoint Security tarafından etkinlikleri izlenmeyen güvenilir uygulamalar listelenir.

Kaspersky Endpoint Security, bir maske girerken ortam değişkenlerini ve * ve ? karakterlerini destekler.

Kaspersky Endpoint Security, Kaspersky Security Center konsolunda bir güvenilir uygulamalar listesi oluştururken %userprofile% ortam değişkenini desteklemez. Girişi tüm kullanıcı hesaplarına uygulamak için * karakterini kullanabilirsiniz (örneğin, C:\Users\*\Documents\File.exe). Yeni bir ortam değişkeni eklediğinizde, uygulamayı yeniden başlatmanız gerekir.

Uygulama Denetimi bileşeni, uygulamanın güvenilir uygulamalar tablosunda bulunup bulunmadığına bakılmaksızın her uygulamanın başlatılmasını düzenler.

Devralırken değerleri birleştir

(sadece Kaspersky Security Center Konsolunda mevcuttur)

Bu, Kaspersky Security Center'ın üst ve alt ilkelerindeki tarama istisnaları ve güvenilir uygulamalar listesini birleştirir. Listeleri birleştirmek için, alt ilke, Kaspersky Security Center'ın üst ilkesinin ayarlarını devralacak şekilde yapılandırılmalıdır.

Onay kutusu seçiliyse, Kaspersky Security Center üst ilkesindeki liste öğeleri alt ilkelerde görüntülenir. Bu şekilde, örneğin, tüm kuruluş için birleştirilmiş bir güvenilir uygulamalar listesi oluşturabilirsiniz.

Bir alt ilkedeki devralınan liste öğeleri silinemez veya düzenlenemez. Tarama istisnaları listesindeki öğeler ve devralma sırasında birleştirilen güvenilir uygulamalar listesi, yalnızca üst ilkede silinebilir ve düzenlenebilir. Daha düşük düzey alt ilkelerdeki liste öğelerini ekleyebilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

Alt ve üst ilke listelerindeki öğeler eşleşirse, bu öğeler üst ilkenin aynı öğesi olarak görüntülenir.

Onay kutusu seçilmezse, Kaspersky Security Center ilkelerinin ayarlarını devralırken liste öğeleri birleştirilmez.

Yerel istisnaların kullanılmasına izin ver/Yerel güvenilir uygulamaların kullanımına izin ver

(sadece Kaspersky Security Center Konsolunda mevcuttur)

Yerel istisnalar ve yerel güvenilir uygulamalar (yerel güvenilen bölge) - belirli bir bilgisayar için Kaspersky Endpoint Security'de bulunan nesnelerin ve uygulamaların kullanıcı tanımlı listesi. Kaspersky Endpoint Security, yerel güvenilir bölgedeki nesneleri ve uygulamaları izlemez. Bu şekilde, kullanıcılar bir ilkedeki genel güvenilen bölgeye ek olarak kendi yerel istisnalar ve güvenilir uygulamalar listelerini oluşturabilir.

Onay kutusu seçiliyse, bir kullanıcı yerel bir tarama istisnaları listesi ve yerel bir güvenilir uygulamalar listesi oluşturabilir. Bir yönetici, bilgisayar özelliklerindeki liste öğelerini görüntülemek, eklemek, düzenlemek veya silmek için Kaspersky Security Center'ı kullanabilir.

Onay kutusu işaretli değilse, kullanıcı yalnızca ilkede oluşturulan tarama istisnaları ve güvenilir uygulamaların genel listelerine erişebilir.

Güvenilir sistem sertifika deposu

Güvenilir sistem sertifika depolarından biri seçilirse, Kaspersky Endpoint Security, güvenilir bir dijital imza ile imzalanmış uygulamaları taramaların dışında bırakır. Kaspersky Endpoint Security, bu tür uygulamaları otomatik olarak Güvenilir gruba atar.

Kullanma seçilirse, Kaspersky Endpoint Security uygulamaları dijital imzaları olup olmadığına bakılmaksızın tarar. Kaspersky Endpoint Security bir uygulamayı bir güven grubuna, bu uygulamanın bilgisayar için oluşturduğu tehdidin seviyesine göre yerleştirir.

Ayrıca bkz.: Yerel arabirim üzerinden uygulamayı yönetme

Tarama istisnası oluşturma

Uygulamayı bir Çekirdek Mod sunucusu üzerinde yönetme

Güvenilir uygulamalar listesini düzenleme

Yerel bir güvenilir bölge oluşturma

Güvenilir sistem sertifikası depolama alanını kullanma

Bu makaleyi faydalı buldunuz mu?
Neyi daha iyi yapabiliriz?
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz! Gelişmemize yardımcı oluyorsunuz.
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz! Gelişmemize yardımcı oluyorsunuz.