Verileri tekrar kullanmak üzere kaydetme

1 Nisan 2021

ID 43540

Bu adımda, uygulama tarafından kullanılan verilerin hangilerini bir sonraki uygulama yüklemesinde kullanmak üzere saklayacağınızı belirleyebilirsiniz (örneğin, uygulamanın daha yeni bir sürümünü yüklerken).

Aşağıdaki verileri kaydedebilirsiniz:

  • Lisans bilgisi – yüklemeyi başlatmadan önce lisans son bulmadığı takdirde, geçerli lisansı kullanmanıza olanak vererek, ilerideki yüklemede uygulamayı etkinleştirme ihtiyacını ortadan kaldıran veriler dizisi.
  • Karantina dosyaları uygulama tarafından taranarak Karantina alanına taşınan dosyalardır.

    Kaspersky Internet Security bilgisayardan kaldırıldıktan sonra, karantinaya kaldırılan dosyalar kullanılamaz hale gelir. Bu dosyalarla işlem gerçekleştirmek için Kaspersky Internet Security kurulmuş olmalıdır.

  • Uygulamanın çalışma ayarları yapılandırma sırasında seçilen uygulama ayar değerleridir.

    Ayrıca aşağıdaki komutu kullanarak komut istemiyle koruma ayarlarını dışa aktarabilirsiniz: avp.com EXPORT <file_name>.

  • iChecker verisi, iChecker teknolojisi ile taranmış nesneler hakkında bilgiler içeren dosyalardır.
  • Anti Spam veritabanları, kullanıcı tarafından eklenen spam mesaj örneklerini içeren veritabanlarıdır.

Bu makaleyi faydalı buldunuz mu?
Neyi daha iyi yapabiliriz?
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz! Gelişmemize yardımcı oluyorsunuz.
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz! Gelişmemize yardımcı oluyorsunuz.