Những câu hỏi thường gặp về mua hàng

Thông tin đặt hàng

Đơn hàng của tôi đang ở trạng thái gì?

Tôi có thể sử dụng những phương thức thanh toán nào?

Tôi có nên dùng dấu cách hay dấu gạch ngang khi nhập số thẻ tín dụng không?

Địa chỉ thanh toán của tôi có nhất thiết phải giống với địa chỉ trong thẻ tín dụng không?

Tại sao thẻ tín dụng của tôi lại bị từ chối?

Khi nào thì thẻ tín dụng của tôi sẽ bị trừ tiền?

Các khoản phí sẽ hiển trị trong thẻ tín dụng của tôi như thế nào?

Tôi có thể cập nhật thông tin thẻ tín dụng của mình bằng cách nào?

Tôi có thể nhận bản sao hóa đơn của mình như thế nào?

Thông tin gói đăng ký

Gói đăng ký là gì?

Gói đăng ký của tôi sẽ được gia hạn tự động như thế nào?

Làm cách nào để tôi hủy bỏ gói đăng ký của mình?

Chính sách đối với các gói đăng ký bị hủy là gì?

Tải về và bắt đầu

Làm cách nào để tôi tải xuống sản phẩm đã mua?

Làm cách nào để tải lại sản phẩm đã mua của tôi?

Làm cách nào để lấy mã kích hoạt của mình?

Đổi trả và hủy đơn hàng

Chính sách hoàn tiền của công ty là gì?

Tôi có thể yêu cầu hoàn tiền như thế nào?

Khi nào thì tiền sẽ được trả lại tài khoản của tôi?

Quyền riêng tư và bảo mật

Chính sách quyền riêng tư của công ty là gì?

Bạn vẫn cần hỗ trợ?
Email
Временно недоступен
  • Giờ làm việc: 24/7
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt, English
Điện thoại
Временно недоступен
  • Giờ làm việc: Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 17:00
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Trò chuyện
Временно недоступен
  • Giờ làm việc: Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 17:00
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Chat
Временно недоступен
  • Business hours: 24/7
  • Language: english