Thông tin về Trình cập nhật ứng dụng

3 Tháng Mười, 2023

ID 127466

Nếu bạn chưa cập nhật các ứng dụng trên máy tính trong một thời gian dài, các ứng dụng này có thể chứa lỗ hổng bảo mật. Kẻ xâm nhập có thể lợi dụng các lỗ hổng bảo mật đó để gây hại cho máy tính hoặc dữ liệu của bạn.

Việc cập nhật các ứng dụng đã cài đặt sẽ cải thiện sự bảo mật của máy tính của bạn. Sử dụng ứng dụng Kaspersky, bạn có thể tìm kiếm bản cập nhật của các ứng dụng đã cài đặt và tải về và cài đặt các bản cập nhật mới nhất.

Ứng dụng Kaspersky chia bản cập nhật ứng dụng làm hai loại:

  • Quan trọng - các bản cập nhật sửa những lỗ hổng bảo mật của ứng dụng được cài đặt và cải thiện tính năng bảo mật cho máy tính của bạn.
  • Khuyến khích – các bản cập nhật cải thiện chức năng và/hoặc thay đổi ứng dụng được cài đặt.

Ứng dụng Kaspersky tìm kiếm các bản cập nhật theo định kỳ. Khi ứng dụng Kaspersky tìm thấy một bản cập nhật mới cho một ứng dụng đã được cài đặt trên máy tính của bạn, ứng dụng Kaspersky sẽ hiển thị một thông báo nổi lên trong vùng thông báo. Thông tin về tính sẵn có, số lượng và kiểu cập nhật khả dụng sẽ được hiển thị trong Trung tâm thông báo. Bạn có thể xem, tải về và cài đặt các bản cập nhật khả dụng thông qua Trung tâm thông báo.

Bạn cũng có thể bắt đầu tìm kiếm các bản cập nhật ứng dụng một cách thủ công.

Ở chế độ mặc định, ứng dụng Kaspersky sẽ tự động tải về và cài đặt tất cả các bản cập nhật cho các ứng dụng đã biết nếu chúng không yêu cầu bạn chấp nhận các thỏa thuận giấy phép cho người dùng đầu cuối mới.

Trong Windows 8 và các phiên bản mới hơn, ứng dụng Kaspersky sẽ tạm ngưng việc tải về tự động các bản cập nhật ứng dụng khi một kết nối Internet được giám sát lưu lượng được sử dụng. Việc tải về các bản cập nhật sẽ được tiếp diễn một khi kết nối không giới hạn đã được khôi phục. Nếu bạn đã bắt đầu quá trình cập nhật một cách thủ công, ứng dụng Kaspersky sẽ tải về bản cập nhật bất kể bạn có đang sử dụng một kết nối bị hạn chế hay không.

Bạn có thể sẽ cần đặt quyền quản trị viên trên máy tính để cập nhật một số ứng dụng nhất định.

Các ứng dụng mà bạn không muốn cập nhật hoặc không muốn cài đặt các bản cập nhật cụ thể sẽ được đặt trong danh sách loại trừ của ứng dụng Kaspersky. Bạn có thể xem và sửa danh sách loại trừ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.