Cách thay đổi thiết lập Trình cập nhật ứng dụng

3 Tháng Mười, 2023

ID 127467

Để thay đổi thiết lập Trình cập nhật ứng dụng:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào Nút Thiết lập ở phần dưới của cửa sổ chính.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Thiết lập.

 3. Chọn mục Thiết lập hiệu năng.
 4. Nhấn vào nút Trình cập nhật ứng dụng.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Thiết lập Trình cập nhật ứng dụng.

 5. Nếu bạn không muốn ứng dụng Kaspersky tự động tải về và cài đặt các bản cập nhật ứng dụng không yêu cầu bạn chấp nhận một thỏa thuận giấy phép dành cho người dùng đầu cuối mới, hãy xóa hộp kiểm Tự động tải về và cài đặt các bản cập nhật nếu bạn không phải chấp nhận các thỏa thuận giấy phép mới.

  Hộp kiểm này được chọn theo mặc định.

 6. Trong mục Tìm kiếm bản cập nhật ứng dụng, chọn các bản cập nhật ứng dụng sẽ được tải về và cài đặt bởi ứng dụng Kaspersky:
  • Chọn Các bản cập nhật quan trọng giúp cải thiện bảo mật máy tính nếu bạn muốn ứng dụng Kaspersky chỉ cài đặt các bản cập nhật quan trọng có tác dụng sửa những lỗ hổng bảo mật của phần mềm và cải thiện tính năng bảo mật cho máy tính.
  • Lựa chọn Tất cả các bản cập nhật cho các ứng dụng đã biết nếu bạn muốn ứng dụng Kaspersky cài đặt tất cả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.