Cho phép thu thập dữ liệu trên tất cả các website

3 Tháng Mười, 2023

ID 129231

Để cho phép thu thập dữ liệu trên tất cả các website:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Vào mục Quyền riêng tư.
  3. Chọn thành phần Trình duyệt riêng tư và nhấn vào biểu tượng Nút Thiết lập.

    Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Thiết lập Trình duyệt riêng tư.

  4. Nếu thành phần này bị tắt, hãy bật nó bằng cách đặt nút bật/tắt ở phần trên của cửa sổ thành Bật.
  5. Chọn tùy chọn Chỉ thu thập dữ liệu thống kê.

    Ứng dụng Kaspersky sẽ phát hiện và đếm các nỗ lực theo dõi hoạt động trực tuyến của bạn mà không chặn chúng. Bạn có thể xem kết quả hoạt động của thành phần trong mục báo cáo.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.